Turpinās labiekārtošanas darbi pie Rubenes kultūras nama

Download PDF

Projekta Nr. 17-05-AL24-A019.2201-000005 „Publiskās ārtelpas labiekārtošana pie Rubenes kultūras nama Rubenes pagastā” ietvaros Jēkabpils novada Rubenes pagastā pie Rubenes kultūras nama turpinās labiekārtošanas darbi.

Jēkabpils novada pašvaldība publiskās ārtelpas labiekārtošanas darbu veikšanai pie Rubenes kultūras nama Rubenes pagastā, Jēkabpils novadā ir noslēgusi būvdarbu līgumu ar SIA „Legāts”. Būvuzraudzību objektā veic SIA „LA Konsultants” – būvuzraugs Līga Koržeņevska.

Šobrīd aktīvi notiek darbi pie projekta realizācijas – tiek rekonstruēts teritorijas apgaismojums, notiek labiekārtošanas darbi pie Rubenes kultūras nama ēkas, tiek izbūvēts gājēju celiņš un notiek darbi pie bērnu rotaļu laukuma izveidošanas, atjauno mūra sienu uz  kuras tiks izvietots motīvs no Kaldabruņas Māras jostas, tiek atjaunoti soliņi un ir uzstādīti karoga masti. Publiskās ārtelpas labiekārtošanas darbus plānots pabeigt līdz 2018. gada 20. jūlijam. Projekta kopējās izmaksas ir 40088,79 EUR, no kurām 27000,00 EUR ir ELFLA finansējums un 13088,79 EUR pašvaldības līdzfinansējums.

Projekta vadītāja Intra Kurme
Autores foto

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

 

 

Pievienots: 20.06.2018

 

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv