Jēkabpils novadā atsākti pašvaldības ceļu pārbūves darbi

Download PDF

Jēkabpils novadā, uzlabojoties meteoroloģiskajiem laika apstākļiem, pēc ziemas perioda ir intensīvi atsākti pārbūves darbi 3 pašvaldības ceļiem Ābeļu, Dignājas un Rubenes pagastos.

Pašvaldības ceļa Nr.: 4-11 “Alkšņi – Muktāni”, Rubenes pagastā, Jēkabpils novadā pārbūve 5,745 km garumā tiek veikta projekta Nr. 17-05-A00702-000096 “Ceļa Nr. 4-11 “Alkšņi – Muktāni” pārbūve Jēkabpils novada Rubenes pagastā” ietvaros. Plānotos būvdarbus veic SIA „Mikor”, savukārt būvuzraudzību – SIA „K-RDB”. Projekta kopējās izmaksas ir 611122,33 EUR, no kurām ELFLA finansējums ir 549815,81 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 61 306,52 EUR.
Pašvaldības ceļa Nr.: 1-11 “Āres – Lindiņi”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā pārbūve 2,707 km garumā tiek veikta projekta Nr. 17-05-A00702-000095 ”Ceļa Nr.1-11 “Āres – Lindiņi” pārbūve Jēkabpils novada Ābeļu pagastā” ietvaros. Būvdarbus veic SIA “Ošukalns”, savukārt būvuzraudzību – Individuālais komersants “CB TESTS”. Projekta kopējās izmaksas ir 223814,98 EUR, no kurām ELFLA finansējums ir 201113,20 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 22701,78 EUR.
Pašvaldības ceļa Nr.: 2-2 “Kaļvāres purvs – Meņķis”, Dignājas pagastā, Jēkabpils novadā pārbūve 2,094 km garumā tiek veikta projekta Nr. 17-05-A00702-000098 “Ceļa Nr. 2-2 “Kaļvāres purvs – Meņķis” pārbūve Jēkabpils novada Dignājas pagastā” ietvaros. Būvdarbus veicSIA „Ošukalns”, savukārt būvuzraudzību – SIA „K-RDB”. Projekta kopējās izmaksas ir 231049,95 EUR, no kurām ELFLA finansējums ir 207944,95 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 23105,00 EUR.
Izvērtējot būvdarbu apjomus objektos atbilstoši laika grafikiem un esošo noslodzi, SIA “Ošukalns” atsāks pārbūves darbus arī Jēkabpils novada pašvaldības ceļam Nr.: 6-2 “Vārpiņas – Lapas”, Leimaņu pagastā, Jēkabpils novadā. Būvuzraudzību pārbūves darbiem objektā veic IK “CB TESTS”. Ceļa pārbūves darbi, projekta Nr. 17-05-A00702-000099 “Ceļa Nr. 6-2 “Vārpiņas – Lapas” pārbūve Jēkabpils novada Leimaņu pagastā” ietvaros, tiks veikti 3,378 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir 255681,06 EUR, no kurām ELFLA finansējums ir 230112,96 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 25568,10 EUR.
Pašvaldība minētos projektus plānoto realizēt līdz 2018. gada 30. novembrim.
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm
 IMG-20180615-WA0000 IMG-20180615-WA0001 IMG-20180615-WA0003 IMG-20180615-WA0004 IMG-20180615-WA0006
 WP_20180606_14_08_10_Pro WP_20180606_14_08_24_Pro WP_20180606_14_09_50_Pro WP_20180606_14_36_28_Pro
DSC02715 DSC02716 DSC02717
Projektu speciāliste Agnese Kalniņa
Pievienots: 20.06.2018
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv