Jēkabpils novadā atklāta Jāņa Akuratera daiļrades taka

Download PDF

Jēkabpils novada Ābeļu pagastā šī gada 25. maijā tika atklāta literāta Jāņa Akuratera daiļrades taka. Jaunizveidotais objekts ir veltīts Latvijas simtgadei, savu nozīmību akcentējot ar to, ka novadnieks Jānis Akuraters bija viens no neatkarīgās Latvijas dibināšanas iniciatoriem un sniedzis būtisku ieguldījumu latviešu daiļradē.

Atklāšanas pasākumu vadīja Ābeļu pagasta pārvaldes vadītājs Raimonds Jaudzems un novadpētniece Ausma Bērziņa. Pasākuma sākumā vīru ansamblis izpildīja novadnieces, dzejnieces Nadīnas Liepiņas sacerēto un Romāna Ķielbicka komponēto “Ābeļu himnu”. Turpinājumā vārds tika dots Jēkabpils novada pašvaldības priekšsēdētājam Aivaram Vanagam, kurš izteica gandarījumu par paveikto ieceres realizācijā un cerību, ka izveidotajā infrastruktūrā tiks organizēti kultūras pasākumi gan novada, gan arī plašākā mērogā. Pasākuma gaitā bija iespēja klausīties Jāņa Akuratera dzeju un eseju fragmentu lasījumus. Novadpētnieks Arnolds Jakubovskis iepazīstināja klātesošos ar stendos izvietoto informāciju par Akuratera daiļradi un ilustrēto zīmējumu autoriem. Rakstniece Lūcija Ķuzāne ar interesi stāstīja par rakstnieka dzīvi un viņa daiļradi. Ābeļu pamatskolas skolotāja Valda Bērziņa un J.Akuratera dzimto māju “Jaunzemji” īpašniece Līga Kļaviņa akcentēja spilgtākās atziņas rakstnieka darbos. A.Bērziņa iepazīstināja ar centrālajā stendā ievietoto informāciju par rakstnieku, dzimtas salidojumiem, sadarbību ar J.Akuratera muzeju Rīgā un nākotnes iecerēm pasākumu organizēšanā. Atzinīgus vārdus par izveidoto Akuratera daiļrades taku teica arī biedrības “Lauku partnerība “Sēlija”” pārstāve Skaidrīte Medvecka.
J.Akuratera, kā literāta, aktīvas, daudzpusīgas personības, daiļrades taka tika izveidota projekta Nr. 17-05-AL24-A019.2204-000004 “Literāta Jāņa Akuratera daiļrades takas izveide Jēkabpils novada Ābeļu pagastā”ietvaros, paredzot inovatīvus un videi draudzīgus risinājumus. Projekta kopējās izmaksas 51 394,29 EUR, no kurām Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums ir 27000,00 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 24394,29 EUR.
Izveidotā Akuratera daiļrades taka ir būtisks ieguldījums kultūras un tūrisma infrastruktūras attīstībā Jēkabpils novadā. Tā sniedz pieejamu un viegli uztveramu informāciju par Jāni Akurateru un viņa daiļradi iedzīvotājiem, tūristiem un citiem interesentiem. Jaunizveidotā izziņas taka veiksmīgi papildinās “Akuratera dienas” – pasākumu Jēkabpils novadā ar tradicionālu raksturu, sniedzot iespēju to popularizēt valstiskā līmenī.
Ar foto galeriju no takas atklāšanas var iepazīties šeit >>
Projektu speciāliste Agnese Kalniņa

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Pievienots: 20.06.2018

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv