Mainīsies ūdenssaimniecības tarifi Jēkabpils novadā

Download PDF
Ar 2018. gada 1. jūliju stājas spēkā jaunie ūdenssaimniecības tarifi, kas apstiprināti 2018.gada 24.maijā ar Jēkabpils novada domes lēmumu Nr.140 „Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem”.
Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktajā kārtībā un apmērā.

Īpašuma pārvaldīšanas speciāliste
Inga Bokāne
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv