Kalna kultūras nams nosvinējis pusgadsimta jubileju

Download PDF
9. jūnijā, vasarīgi jaukajā novakarē svētku viesi pulcējās pie meijām pušķotā Kalna kultūras nama, kur jau svētku noskaņu un omulību radīja Jēkabpils Mūzikas skolas saksofonistu muzicēšana. Svinību ievadvārdus teica kultūras nama vadītāja S.Vecumniece, atgādinot, kā pirms 50 gadiem tika atklāts jaunais kultūras nams.

Un te bija jauks pārsteigums – tā pati toreizējā Mežzemes skolas mazā skolniece, tagad Viesītes vidusskolas skolotāja B.Masuleviča (dzim. Rusiņa) norunāja to pašu dzejoli, ko toreiz – atklājot šo namu.
Svētku uzrunu teica arī novada priekšsēdētājs A.Vanags, atzīmējot kultūras nama paveikto, vēlot veiksmi turpmāk. Gan no novada vadības, gan no citiem sveicējiem tika dāvāti rožu stādi, zinot,ka Latvijas simtgadei pie kultūras nama tiek veidota dobe ar 100 rozēm ,,Sapnis par Latviju”.
Tad visi tika aicināti skaisti uzpostajā zālē. Ilggadīgo kolektīvu – sieviešu vokālā ansambļa, vadītāja I.Davidāne, dramatiskā kolektīva,vadītāja S.Vecumniece, un deju kolektīva no Zasas, vadītāja D.Ģeidāne priekšnesumi mijās ar foto mirkļiem no kultūras nama vēstures. Kopā ar abu vakara vadītāju – D.Strikas un S.Vecumnieces komentāriem tika radīta sirsnīga un pārsteigumiem pilna atmosfēra. Apsveikumus saņēma gan bijušie kultūras nama darbinieki, gan pašreizējie vadītāji un pašdarbnieki. Īpašas ovācijas izpelnījās J.Apsītis un skolotājs V.Raģelis, izpildot J.Apsīša komponēto dziesmu ar nu jau Mūžībā aizgājušā Kalna pagasta iedzīvotāja – dzejnieka, aktīva kultūras nama pašdarbnieka – A.Vīksnas vārdiem.
Tad visi tika aicināti uz kopīgu cienastu birzītes malā, kur uz ugunskura bija pagatavots liels zupas katls.
Svinības turpinājās zālē, kur dejas soli varēja griezt ansambļa ,,Bruģis”pavadībā.
Liela interese bija par foajē zālē izvietoto izstādi ar fotoalbumiem un stendiem par kultūras nama darbību no tā pirmsākumiem līdz mūsdienām. Ļoti jauki svētkus papildināja mākslinieces, novadnieces L.Subatiņas-Brazevičas izstādītās gleznas.
Visiem, kuri ieradās šeit pēc ilgāku gadu prombūtnes, bija daudz priecīgu pārsteigumu, gan satiekot sen neredzētus draugus un paziņas, gan par to, cik skaisti atjaunots un sakopts ir kultūras nams un tā apkārtne.
Pagasta kultūras darbiniekiem, pašdarbniekiem, visiem, kuri palīdzēja veidot šos svētkus – liels PALDIES!
Lai turpmākos gados ir daudz atsaucīgu, dziedāt un spēlēt gribošu cilvēku un atbalsts no visas sabiedrības grūtajā, bet skaistajā un svarīgajā kultūras uzturēšanas laukā.

Ar foto galeriju no sarīkojuma var iepazīties šeit >>
L.Ašme (dzim. Zobena), bijusī Kalna kultūras nama vadītāja
Kalna kultūras nama arhīva un K.Sēļa foto
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv