Notikušas pirmās darba grupu sanāksmes attīstības programmas izstrādē

Download PDF
Jēkabpils novada Attīstības programma ir izstrādāta 2011. gadā, laika periodam no 2012. līdz 2018. gadam. Šogad pašvaldība ir uzsākusi jaunas novada Attīstības programmas izstrādi, aktualizējot noteiktās prioritātes un izvirzot jaunus uzdevumus mērķu sasniegšanai. Jauno Attīstības programmu izstrādā 7 gadiem, periodam no 2019. gada līdz 2025. gadam. Jēkabpils novada attīstības programmas projekta izstrādei ir piesaistīti konsultanti no SIA “Reģionālie projekti” un ir izveidotas 5 darba grupas:

  • pašvaldības darba organizācijas, ekonomiskās attīstības un sadarbības jautājumu darba grupa;
  • izglītības jautājumu darba grupa;
  • veselības aprūpes, bērnu un ģimeņu un sociālo jautājumu darba grupa;
  • kultūras, sporta un jaunatnes jautājumu darba grupa;
  • Infrastruktūras un komunālo pakalpojumu attīstības, vides aizsardzības un dabas resursu izmantošanas darba grupa.
8.jūnijā sanāca kopā un darbojās divas darba grupas – izglītības jautājumu darba grupa un kultūras, sporta un jaunatnes jautājumu darba grupa. Katrai darba grupai atvēlētais laiks bija 2 stundas, kas, diskutējot par jomas labajām un sliktajām pusēm, paskrēja nemanot. Katra darba grupa diskutēja par savas apskatāmās jomas labajām un sliktajām pusēm un izvirzīja uzdevumus, ko nepieciešams veikt tuvākajos septiņos gados.
Atgādinu, ka iedzīvotāji var iesaistīties Attīstības programmas izstrādē aizpildot anketu, kas ir pieejama elektroniskā veidā novada mājas lapā, saite: https://ej.uz/AP_Jekabpils_novads , papīra formātā anketas ir pieejamas gan bibliotēkās, gan pagastu pārvaldēs.
Iesaisties un izsaki savu viedokli par turpmāko novada attīstību!
Teritoriālās plānošanas speciāliste Dzidra Nartiša
Līnas Dimitrijevas foto
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv