Jēkabpils novada pašvaldība pārdod Universālo pašgājējmašīnu PEA 1.0 (1990.g.)

Jēkabpils novada pašvaldība pārdod par brīvu cenu transporta līdzekli – Universālo pašgājējmašīnu PEA 1.0 ar valsts Nr. T5060LB, izlaiduma gads 1990.

Universālās pašgājējmašīnas PEA 1.0 atrašanās vieta – Ābeļu pagasta pārvalde; Apskate piesakāma pa tālruni 26587126.
Universālās pašgājējmašīnas PEA 1.0 nosacītā cena – EUR 2 650,00 (divi tūkstoši seši simti piecdesmit euro un 00 centi). Personām, kuras vēlas iegādāties transporta līdzekli, jāiesniedz pieteikums Jēkabpils novada pašvaldībā,Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5202, tās darba laikā līdz 13. jūlijam (ieskaitot). Vairāku pretendentu gadījumā, tiks rīkota izsole starp pretendentiem.
Jēkabpils novada pašvaldība
Print Friendly, PDF & Email
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv