Rubeņu dabas parkā ieskandina vasaru

Download PDF
27. maijā Rubeņos notika tradicionālais ģimeņu pasākums. Visas dienas garumā bija iespēja dažādām aktivitātēm un nodarbēm. Atraktīvais foto automāts, no kura katram palika piemiņas bildīte, radošais ciems “Mēs zīmējam Latviju”, spēļu ciems pašiem mazākajiem apmeklētājiem, kurā darbojās pasāku tēli, sporta ciems ar piepūšamajām atrakcijām, tērpiem, sacensībām un, protams, zirgi.

Pasākuma otrajā daļā svētku koncerts “Zem zilajām debesīm”. Klaunu meitenes, kas vadīja koncertu bērnus aizrāva dabas skaistuma pasaulē. Cik mūsu dzimtene ir skaista visos gadalaikos, ne tikai pavasarī. Katram gadalaikam savs skaistums, sava odziņa. Ceriņu smarža – pavasarī, zemeņu smarža un garša -vasarā, krāsainas lapas rudenī un protams sniegs ziemā. Arī bērnu priekšnesumos izskanēja daudzas no šim tēmām. Koncerta atklāšanā – burbuļu performance, kas aizrāva bērnus darboties līdzi ķerot mazus un lielus gaisīgus burbuļu brīnumus.
Koncertā piedalījās: Rubenes KN dramatiskais kolektīvs “Dadzīši” (skolotāja I.Kantāne), vokālais ansamblis “Puķuzirņi” (skolotāja S.Radiņa), solists K.Romanovskis no Rubeņu pamatskolas (skolotāja I.Valpētere), Jēkabpils BJC pop-grupas “Kamolītis” un “Supermeitenes” (skolotāja I.Januševska), Zasas vidusskolas mūsdienu deju grupa “Selfie girls” (skolotāja A.Jurgeviča), Aknīstes BJC kolektīvi – mūsdienu deju grupas “Virpulis” , “Mazais virpulis”, “Karstgalvji” (skolotāja I.Mežaraupe), Sēlpils KN bērnu deju kolektīvs “Sprigulītis” (skolotāja L.Ludāne).
Paldies visiem koncerta dalībniekiem .Paldies skolotājiem. Paldies pasākuma aktivitāšu organizatoriem, īpaši – B.Čākurei, Ilonai Kantānei, P.un V.Pudānēm, I.Pūdānei.
Jā, skaista ir mūsu Latvija visos gadalaikos! Mums gaida vasara ar daudziem piedzīvojumiem, atpūtu, ceļojumiem un, protams, kopīgu darbošanos ar saviem mīļajiem – ģimenēs! Jauku vasaru!
Inta Tomāne, pasākuma organizatore
Autores foto
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv