Jēkabpils novada kultūras un sporta pasākumi 2018. gada vasarā

Download PDF

Ābeļu pagasts

01.06. plkst. 15.00 Ābeļu veselības takā pie Ābeļu pagasta pārvaldes “Nūjošanas festivāls”. Inventārs nodarbībām tiks nodrošināts.

22.06. plkst. 19.00 pie Ābeļu tautas nama Jāņu dienas ielīgošanas pasākums kopā ar pašdarbības kolektīviem.

Dunavas pagasts

21.06. plkst. 20.00 Dunavā brīvdabas pasākums “Vasaras saulgrieži”.

10.08. plkst. 22.00 “Lielā Lauriņa balle Dunavā”.  Spēlē: jauniešu grupa no Jēkabpils “Viegla elpa” (Ardis, Ieva, Ilze).

Kalna pagasts

09.06. plkst. 19.00 Kalna kultūras namā pasākums “Sens tik sens ir tas stāsts”, veltīts Kalna kultūras nama 50 gadu jubilejai;

plkst. 22.00 balle. Spēlē grupa “Bruģis”.

21.06. plkst. 20.30 pie Kalna kultūras nama Jāņu vakars “Izgaismo Latviju”.

Leimaņu pagasts

21.06. plkst. 19.00 “Ielīgosim Līgo svētkus Mežgalē”:
  • Zasas k/n amatierteātra izrāde “Līnis murdā”, rež. Solvita Audzīte
  • Jāņu ugunskura iekuršana kopā ar Mežviju ļaudīm.

22.06. plkst. 20.00 Leimaņu Tautas nama estrādē Jāņu dienai veltīts pasākums – Leimaņu amatierteātra izrāde: R. Blaumanis “Paradīzē”. Pēc tam ielīgošanas zaļumballe, spēlē grupa “Kamēr jauni”.

Rubenes pagasts

22.06. plkst. 20.00 Rubeņu parkā ieskaņa Līgo svētkiem,

Danskovītes izrāde “Dārgais pirkums”. Amatierteātris “Kumode”.

Līgo dziesmas dziedās vokālie ansambļi “Kantilēna” un “Ā’re”.

23.06. plkst. 22.00 Slatē, Vecāru šķūnī Līgo nakts balle.

Spēlē: lustīgie muzikanti Jānis un Lauris (Preiļi).

Zasas pagasts

16. 06. plkst. 18.00 Zasas kultūras namā Zasas vidusskolas 9. un 12. klases izlaidums. plkst. 22.00 balle, spēlē Janušeks.

23.06. Līgo svētki “Rūmē”:

plkst. 18.30 pūtēju orķestra “Salaspils” koncerts. Vizināšanās ar zirgiem. Jāņu un Līgu sumināšana. Zīlēšana, līgošana, sildīšanās pie ugunskura.

plkst. 22.00 Danči kopa ar grupu “Kontrakts” (sliktos laika apstākļos koncerts un balle notiks kultūras namā).

 

 

Izstādes:

06.06. – 06.07. Mežzemes bibliotēkā skatāma mākslinieces Lienas Subatiņas–Brazevičas gleznu izstāde “Krāsainās piezīmes”.

11.06. – 30.06. Dunavas sabiedrisko resursu centrā foto izstāde “Jēkabpils novada pagastu sakoptības skate 2017”.

11.06. – 28.06. Leimaņu bibliotēkā skatāma Kalna pagasta rokdarbu pulciņa darbu izstāde.

02.07. – 16.07. Dignājas sabiedriskajā centrā Santas Nagles mīļlietiņu un gleznu izstāde.

Informāciju par kultūras sarīkojumiem apkopoja Inta Tomāne,
26478498; e-pasts: rubeneskn@jekabpilsnovads.lv

K.Sēļa foto

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv