Nāc mācīties Zasas vidusskolā!

Download PDF

Zasas vidusskola Tevi gaida!
Kļūsti par mūsējo!
Esi kopā ar mums mācoties, sportojot, dziedot, dejojot!

Atrodamies skaistā vietā Zasas parkā, veicam skolas ēku, telpu remontus, iekārtojam kabinetus, nodrošinām ar mācību līdzekļiem, grāmatām, darba burtnīcām, darbojamies programmās „Skolas auglis”, „Skolas piens”, piedalāmies dažādos projektos, braucam mācību ekskursijās, ir bezmaksas ēdināšana, skolas transports.

Mēs nodrošinām šādu programmu apguvi:

 

Visas izglītības programmas ir akreditētas  līdz 2020. gada 27. aprīlim.

Skolā darbojas pagarinātās dienas grupa 1.-4.klasei, ir ļoti daudzveidīgs interešu izglītības piedāvājums (deju kolektīvi visām vecuma grupām, mūsdienu deju grupa, ansambļi, solo,  skolas avīzes izdošana, kristīgā mācība). Skolas telpās darbojas Jēkabpils mākslas skolas filiāle un Sēlijas sporta skolas filiāle. Skolotāji strādā papildus ar talantīgajiem skolēniem un palīdz tiem, kuriem ir grūtības vielas apguvē. Skolēni piedalās olimpiādēs, konkursos, sacensībās, koncertos. Skolai ir savas tradīcijas, notiek dažādi pasākumi. Ar 2018.gada 1.septembri tiek nodrošināts  internāts. Skolēniem, kas sekmīgi mācās un ievēro iekšējās kārtības noteikumus, uzturēšanās Zasas vidusskolas internātā ir bezmaksas pakalpojums.

Aicinām vecākus un skolēnus izvēlēties mūsu skolu!

  • 1,5-4gadīgus un 5-6gadīgus bērnus apmācībai pirmsskolas grupās
  • sākumskolas, pamatskolas posmā no -9.klasei
  • vidusskolas posmā no 10.-12.klasei

Dokumentus pieņem  no skolēna vecākiem vai pilngadīga skolnieka no plkst.9.00 līdz 14.00  no 1. jūnija.

Tiem, kuri dosies uz 10. klasi, pirmsskolu, internātu, lūgums iesniegt dokumentus līdz 22.jūnijam, lai varētu plānot un organizēt darbu skolā.

Līdzi jāņem: liecība vai apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts (oriģināli), dzimšanas apliecība, medicīnas karte.

Lūgums savu izvēli izdarīt savlaicīgi un pieteikšanos neatstāt uz pēdējo brīdi!

Tel: 65231061, 27008981 Uz tikšanos skolā!

Direktore O.Spēka

 

 

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv