Manas iespējas pēc 9. klases

Download PDF

16. maijā Dignājas pamatskolā norisinājās pasākums “Manas iespējas pēc 9. klases”. Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Uz Dignājas pamatskolu savu skolu pārstāvēt ieradās studenti un pedagogi no 7 mācību iestādēm – Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas, Ogres tehnikuma, Malnavas koledžas, Bulduru Dārzkopības vidusskolas, Aizkraukles profesionālās vidusskolas, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas, kā arī skolēni no sava novada skolas – Zasas vidusskolas, lai pie sevis aicinātu tos skolēnus, kuri par savu izvēli vēl šaubās vai plāno mācīties kādā no augstskolām. Prezentējot savu mācību iestādi, tika izmantotas gan vizuālas, gan mutiskas prezentācijas, informatīvi stendi, bukleti, skrejlapas, suvenīri, arī praktiskas demonstrācijas un pat degustācija.

Interesentu bija daudz. Tie bija 8. un 9. klašu skolēni no Dunavas, Dignājas, Rubeņu un Ābeļu pamatskolām, kā arī 8.klases skolēni no Zasas vidusskolas. Pēc prezentācijām skolēni ne tikai ņēma informatīvos materiālus, bet ar degsmi ļāvās sarunām ar esošajiem studentiem un pedagogiem.
Pēc pasākuma ciemiņi, kuri nesteidzās mājup, izmantoja iespēju apmeklēt Dignājas estrādi un aktīvās atpūtas taku.
Paldies Dignājas pamatskolai par mājīgo uzņemšanu, aicinātājām mācību iestādēm par atsaucību, skolēniem par aizrautīgo vērošanu!
Lai skolēniem gudra un pārdomāta izvēle, bet vecākiem prātīgi un noderīgi padomi sarunās ar saviem bērniem par nākotni!
Anda Jurgeviča, Jēkabpils novada pedagoģe, karjeras konsultante
Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv