Rubeņu pagasta jaunieši piedalās konkursā “Balso Tu! Kā?”

Download PDF

21. maijā, Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrā norisinājās pasākums “Balso Tu! Kā?”. Pasākuma ietvaros jaunieši prezentēja radošus un konkrētus risinājumus, kā uzlabot vidi Jēkabpils pilsētā, Viesītē un Jēkabpils novadā. Jaunieši no Rubeņu pagasta prezentēja savu ideju – gadiem neizmantotas vecas pienotavas ēkas pārveidi jauniešiem atraktīvā vides objektā.

Viens piedāvājums un viss notiek! Tā var raksturot šo projektu. Doma par vecās pienotavas ēkas apgleznošanu ieslīdēja domās tikpat nemanāmi, cik nemanāmi tas viss beidzās. Un viss, pateicoties jauniešu līdzdalības pasākumam “BalsoTu! Kā? Jēkabpilī”, kura mērķis ir veicināt jauniešu un bērnu izpratni par līdzdalību, attīstīt pilsoniskuma prasmes un mudināt padarīt skaistāku un sakoptāku savu pilsētu, ielu, sētu, klasi.
Tā nu mēs nonācām pie lēmuma, ka ir jāmēģina, jo kas neriskē, tas nevinnē. Pats grūtākais posms bija idejas un projekta izstrāde, jo tā prasīja lielu ideju ģenerēšanu un nonākšanu pie gala rezultāta, ko būtu vērts prezentēt un īstenot dzīvē. Tā kā pienotavas ēka atrodas blakus pie Rubeņu ūdenskrātuves, kurā dažus gadus atpakaļ dzīvoja gulbju ģimenes, likās, ka būtu interesanti šo ne tik seno Rubeņiem zīmīgo parādību izveidot paliekošu. Gala rezultātā tika izdomāts, ka katrai sienai būs vienojošais elements – gulbji, tomēr pašas sienas būs atšķirīgas, atainojot visus četrus Latvijas gadalaikus. Divām no šīm sienām ir īpaša nozīme – tās parāda gulbju atlidošanu un nolaišanos, tāpēc arī likumsakarīgi tās izvietotas tā, ka braucot ārā no Rubeņiem, gulbji lido prom, ar domu, ka viņi atgriezīsies, tāpat kā cilvēki. Savukārt otrā pusē, iebraucot Rubeņos, parādīta gulbju nolaišanās it kā sveicinot, jo cilvēki, kas iebrauc Rubeņos vai atrodas tur caurbraucot, ir laipni gaidīti šajā vietā.
Pati projektu prezentēšana notika 21. maijā Jēkabpils bērnu un jauniešu centrā. No pieteiktajiem 5 projektiem, prezentēti tika tikai divi – Rubeņu pienotavas apgleznošana un Jēkabpils Agrobiznesa koledžas volejbola laukuma atjaunošana. Abi no projektiem tika apbalvoti ar naudas balvu, kliņģeri un piemiņas dāvaniņām no Jēkabpils pilsētas domes. Dāvanas pasniedza Eiropas Parlamenta deputāts Roberts Zīle un Jēkabpils domes priekšsēdētāja vietniece Līga Kļaviņa. Lielu paldies jāsaka Jēkabpils novada Jaunatnes lietu speciālistei Jurgitai Bareikai par iedrošinājumu un palīdzību, Solvitai Kuklei par datordizainā izgatavotajām vizualizācijām, kā arī Rubenes pagasta pašvaldībai par atbalstu un piekrišanu šai trakajai idejai.

Laura Rubiķe

Foto: Jurgita Bareika
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv