“Latvijai – 100” aktivitātes un notikumi Jēkabpils novadā

Download PDF

Esam ceļā uz simtgadi, un dažādi pasākumi, sarīkojumi, akcijas saistās ar šo jubilejas gadu. Arī mūsu novadā daudzas aktivitātes veltītas tieši šim notikumam.

Valsts mēroga pasākumi, kuros iesaistāmies – simtgades filmu cikls, baltā galdauta svētki, simtgades Zaļumballe (100 dienas pirms Latvijas dzimšanas dienas – 11. augustā notiks Leimaņu pagastā), izgaismo Latviju (pašvaldībās ap Latvijas robežu) – mūsu novadā 21. jūnijā Kalna pagastā ar ugunskura iedegšanu, kā arī lokālie pasākumi pagastos:
17. maijā Kalna pagastā notika “Spēlmaņu svētki”, no 3. līdz 5. maijam visās kultūras iestādēs Baltā galdauta svētki, 25. maijā Ābeļu pagastā notiks J.Akuratera takas atklāšana, 27. maijā Rubeņu parkā “Ģimeņu festivāls”, 9. jūnijā Kalna pagasta KN tematisks sarīkojums “Sens tik sens ir tas stāsts”, atzīmējot kultūras nama 50 gadu jubileju, augustā Kalna pagastā, A.Grīna piemiņas vietā sarīkojums “Dvēseļu putenis – stāsts par cīņām uz brīvību”, 21. septembrī Rubeņos tematisks sarīkojums “Simtgades stāsti un dziesmas” , Rubenes pagasta Slatē “Ziedu rota Latvijai”, Tadenavā sarīkojums “ Simtgades ievērojamākie cilvēki tiekas Raiņa dzimtenē”. Novembrī visās kultūras iestādēs gaidāmi Lāčplēša dienas pasākumi un akcija “Gaismas ceļš”. 17. novembrī novada Valsts svētku pasākums “Latvijai – 100” notiks Zasā.
Kolektīvi no mūsu novada no 1. līdz 8. jūlijam dodas uz Dziesmu un Deju svētkiem Rīgā. Svētkos piedalīsies: novada jauktais koris “Putni”, folkloras kopas “Kāre” un “ Dignojīši”, JDK “Laude” un “Landi”, VPDK “Rasa”, “Solis” un “Deldze”.
Folkloras festivālā “Baltica 2018” un pasākumā “Latvijas Jāņi novados” piedalīsies folkloras kopas “Dignojīši” un “Kāre”.
Sēlijas svētki “Sēlija rotā” šogad notiks Neretā 2. jūnijā, kuros piedalīsies novada jauktais koris “Putni”, folkloras kopas “Kāre” un “Dignojīši”, JDK “Laude” un “Landi”, VPDK “Rasa”, “Solis” un “Deldze”, amatierteātri – “Madagurči”, “Sateka”, Zasas KN amatierteātris, vokālie ansambļi no Rubenes pagasta “Ā’re” un “Kantilēna”. Izstādē ar fotogrāfijām piedalīsies I.Grauze un K.Sēlis.
Norisinās arī vairākas akcijas – foto stafete ģimenēm “Iepazīsti savu novadu”, vēlējumu celiņa “Dzīparu varavīksne” veidošana Rubenes pagastā (pagasta iedzīvotāju rokdarbi), Kalna pagasta iedzīvotāju dāvana – rožu dobes “Sapnis par Latviju” izveide.
Latvijas galvenā vērtība ir un būs tās cilvēki. Ar saviem darbiem veidojam tagadni un kopā ar jauno paaudzi – nākotni.
Lai mums izdodas!
Inta Tomāne, Rubenes kultūras nama vadītāja, koordinatore
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv