Noslēdzies projekts “Jēkabpils novada jauniešu forums “Cilvēks pievelk cilvēku””

Download PDF

Šī gada aprīlī ir noslēdzies projekts “Jēkabpils novada jauniešu forums “Cilvēks pievelk cilvēku” (Projekta numurs 2-25/54).

Projekta mērķis bija uzlabot Jēkabpils novada jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā,sabiedriskajā un kultūras dzīvē. Projekts tika īstenots laikā no 2017. gada 15. novembra līdz 2018. gada 30. aprīlim, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam ietvaros.

Projekta ietvaros tika realizētas divas aktivitāte – jauniešu un politikas veidotāju diskusija “Kafija ar politiķiem” un Jēkabpils novada jauniešu forums “Cilvēks pievelk cilvēku”.
Decembra beigās diskusijā “Kafija ar politiķiem” tikās Jēkabpils novada jaunieši, deputāti un pašvaldības speciālisti, lai runātu par jauniešiem aktuāliem jautājumiem Jēkabpils novadā. Diskusijas ietvaros jaunieši, deputāti un pašvaldības speciālisti diskutēja par četriem jautājumiem un sniedza savas rekomendācijas, ieteikumus problēmjautājumu risināšanā. Diskusijas ietvaros izstrādātās rekomendācijas ir apskatāmas ŠEIT >>.
28. aprīlī norisinājās projekta noslēguma aktivitāte ,Jēkabpils novada jauniešu forums – nakts stratēģijas spēle “Cilvēks pievelk cilvēku”. Pasākuma norisinājās Zasas pagasta teritorijā, un kopējais dalībnieku skaits bija 35 personas. Pasākuma ietvaros ar dažādu praktisku uzdevumu palīdzību tika veicināta dalībnieku sadarbība izceļot decembrī izstrādāto rekomendāciju tematiku (komandas saliedēšana, laika un aktivitāšu plānošana, stresa menedžments, lokālās vides apzināšana un iekļaušana aktivitāšu plānošanā, un mērķu sasniegšana). Nakts stratēģijas spēlē jauniešu komandām bija sagatavotas dažādas misijas Zasas parkā, ko nakts tumsā bija jāizpilda. Pasākuma noslēgumā neformālā gaisotnē dalībnieki dalījās pārdomās par jauniešu dzīves kvalitāti novadā un diskutēja par iespējām kā padarīt novadu jauniešiem pievilcīgāku. Par projekta piesaistīto finansējumu tika izgatavoti arī prezentmateriāli un siltās jakas ar Jēkabpils novada jauniešu apdruku.
Projekts ir devis iespēju jauniešiem apzināt savas iespējas, un veicināt dialogu starp jauniešiem un politikas veidotājiem, lai kopīgi veicinātu jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanos novadā.
Liels paldies, ikvienam, kurš iesaistījās projekta aktivitātēs un deva savu ieguldījumu aktivitāšu plānošanā un īstenošanā!

Jurgita Bareika

Projekta vadītāja
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv