“Dzīparu varavīksne” turpinās

Download PDF
Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

Esam sākuši darināt vēlējumu celiņu un veidot albumu ar foto par katru darbiņu un klāt pievienoto vēlējumu, kas paliks kā vēsturiska liecība nākotnē un glabāsies kultūras namā. Dzīparu varavīksne izmantota valsts svētkos un nozīmīgos pasākumos kā atmiņas par aizvadīto simtgadi.

Šajā darbā mēs ieliekam savas labās domas par nākotnes Latviju, par savu pagastu, novadu un Sēliju.
Gaidām turpinājumu Dzīparu varavīksnei!
Paldies visiem par atsaucību!
Uz sadarbību!
Inta Tomāne, Rubenes kultūras nama vadītāja 

K.Sēļa foto
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv