Redzēsim Latviju skaistu – no šodienas un katru dienu

Download PDF
Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

Tuvojoties Latvijas valsts simtgadei, mums ir iespēja godam, cienīgi un lepni svinēt valsts svētkus, izstāstīt Latvijas stāstu un veidot nākotnes Latviju.

Baltā galdauta svētki ir veids kā atzīmēt Latvijas otro dzimšanas dienu – mūsu PAR dienu, pieminot 1990. gada 4. maiju, kad Latvijas PSR Augstākā padome pieņēma deklarāciju Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu.

Tāpat kā visā Latvijā daudzās jo daudzās vietās, arī Rubenes pagastā (sadarbībā ar Rubeņu pamatskolu un Rubeņu bibliotēku) notika pasākums – Baltā galdauta svētki.
Pēcpusdiena sākās ar tikšanos Rubenes kultūras namā, kur uzstājās A. Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas Aknīstes filiāles audzēkņi. Jaunie dziedātāji un pianisti skandēja dziesmas, izpildīja skaņdarbus, veltītus Latvijai.
Uz svētkiem bija ieradies novadnieks, bijušais Nacionālo bruņoto spēku komandieris Raimonds Graube. Savā apsveikuma runā atvaļinātais ģenerālleitnants R.Graube pauda gandarījumu par aizsardzības nozarē paveikto darbu. Izteica prieku par Latviju, par Latvijas valsti un cilvēkiem. Aicināja būt lepniem par savu valsti un nedomāt, ka tā ir maza un neko nevar izdarīt plašajā pasaulē. Lepojās ar Latvijas aizstāvjiem, ar viņu spēku un izturību, ko mūsu karavīri parāda ārvalstu misijās. Stāstījums bija ar konkrētiem piemēriem, situācijām no karavīru panākumiem, drošsirdīgām un pašaizliedzīgām rīcībām.
Pēc pasākuma kultūras namā sekoja Latvijas Zemessardzes ekipējuma paraugdemonstrējumi parka teritorijā. Klātesošie varēja izmēģināt roku tiešo trāpījumu pa mērķi spēlēs. Veiksmīgākie saņēma pārsteiguma suvenīrus.
Svētku noslēgumā visi tika aicināti pie balti klātā galda. Baltais galdauts ir kā simbols, kas apvieno. Baltajai krāsai jau mūsu senču tradīcijās ir īpaša nozīme – tā vienmēr ir bijusi godu un svētku galda noformējuma sastāvdaļa. Klātesošie svētku dalībnieki tika cienāti ar sēļu sētas “Gulbji” saimnieces Ritas Skrējānes vārīto īpašo biezputru, ar Rubeņu pamatskolas saimnieču cepto pīrāgu.
Vienlaicīgi, bija iespēja aplūkot dāvanas Latvijai vēlējumu celiņa “Dzīparu varavīksne” aizsākumu – tas tiek veidots no Rubenes pagasta iedzīvotāju darinātajiem kvadrātiem adījumu un tamborējumu kvadrātiem un rokdarbu pulciņa darbu izstādi.
Benita Pavlovska, Rubeņu pamatskolas skolotāja
K.Sēļa foto
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv