Jēkabpils novada kultūras pasākumi 2018. gada maijā

Download PDF

Ābeļu pagasts

03.05. plkst. 13.00 laukumā pie Ābeļu tautas nama viktorīna “Latvija simtgadē”, svētku maltīte pie svētku galda, dalīšanās atmiņās un sajūtās par Latviju,  spilgtāko notikumu atstāsti, biedrības “Ābeļzieds” un atbalstītāju sarūpēto balto galdautu izstāde.

18.05. plkst. 19.00  Ābeļu tautas namā Ābeļu amatierteātra A. Niedzviedža iestudētās lugas “Viņa ir īstā, muterīt!” pirmizrāde.
25.05. plkst. 16.00 pie Ābeļu pagasta pārvaldes ēkas Jāņa Akuratera daiļrades takas atklāšana. Koncerts “Kad Ābeļos baltas ābeles zied…”.

Dignājas pagasts

05.05. plkst. 14.00 Dignājas pamatskolas zālē svētku pasākums.
Dignājas pamatskolas bērnu zīmējumu izstādes ”Mana Latvija” atklāšana.
Tikšanās ar dzejnieci Ligitu Ābolnieci.
Kopīga darbošanās – košumkrūmu stādīšana.

19.05. plkst. 19.00 Dignājas pamatskolā amatierteātra “Madagurči” pirmizrāde. E.Vulfs “Lielinieks Švukste”.

26.05. plkst. 20.00 Dignājas brīvdabas estrādē Daugavas svētki:
Mazie dziesmu svētki “Daugava vieno” (piedalās novada pašdarbības kolektīvi),
plkst. 22.00 balle. Spēlē “Ballīšu orķestris”.

Dunavas pagasts

03.05. plkst. 18.00 Dunavas kultūras namā dokumentālā filma “Turpinājums”.

04.05. plkst. 11.00  pie Dunavas kultūras nama kopīgi padarīsim mūsu apkārtni skaistāku un sakoptāku, pēc labi padarīta darba vienosimies sarunās un svētku sajūtās pie kopīgā “Saimes galda”;
plkst. 16.00 Dunavas katoļu baznīcā neatkarīgās muzikālās vienības „Dižbrāļi” koncerts, veltīts Latvijas simtgadei “Par Tevi, Latvija, lūdzamies dziedot…”.

19.05. plkst. 13.00 laukumā pie Dunavas KN senioru deju kopu sadancis “Lai sirdī būtu prieks”.

26.05. Raiņa muzejā Tadenava DIRTY DEAL TEATRO izrāde pirmsskolas vecuma bērniem “Pielipīgie vārdi”. Režisore P.Pļavniece, mūzikas autors K.Kazāks.

Kalna pagasts

03.05. plkst. 13.00 Kalna kultūras namā Baltā galdauta svētki: rožu stādīšana, sadziedāšanās, seno latvju ēdienu degustācija. Dokumentālā filma “ Turpinājums”.
15.05. plkst. 13.30 Kalna kultūras namā Kalna pagasta senioru un citu aktīvo iedzīvotāju pēcpusdiena “Mēs tikāmies maijā”.

 Leimaņu pagasts

01.05. plkst. 11.00 pie Leimaņu Tautas nama  E. Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris ar defilē programmas parādi.

Rubenes pagasts

03.05. plkst. 13.00 Rubenes kultūras namā, sadarbībā ar Rubeņu pamatskolu un Rubeņu bibliotēku, svētku sarīkojums.

Programmā:

Kultūras namā: Svētku koncerts. Piedalās Jēkabpils mūzikas skolas Aknīstes filiāles audzēkņi.
Tikšanās ar novadnieku, atvaļināto ģenerālleitnantu Raimondu Graubi.
Dāvana Latvijai – vēlējumu celiņa “Dzīparu varavīksne” darināšana

Parkā: Zemessardzes ekipējuma demonstrējumi, stafetes un sacensības.
Sēļu sētas “Gulbji” saimnieces īpašā  biezputra.

Kultūras namā rokdarbu pulciņa darbu izstāde.

03.05. plkst. 10.00 Slatē pie sabiedriskā centra ozola stādīšana – Latvijas simtgades spēka un garīguma simbols.
Sabiedriskajā centrā pie saimes galda – vēlējumi Latvijai un kopīga spēka zupas baudīšana.

20.05. plkst. 14.00 Rubeņu Romas katoļu baznīcā Vasarssvētku koncerts.
Koncertā piedalās Māris Rozenfelds (akordions), Zane Jankuna (balss).

27.05. Rubeņu parkā ģimeņu festivāls “Mēs Latvijai”:
no plkst. 11.30 – 14.00 parkā darbosies spēļu ciems, radošais ciems, sporta ciems, pozitīvo sajūtu foto automāts. Vizināšanās zirga mugurā.
plkst.14.00 estrādē Svētku koncerts “Zem zilajām debesīm”. Lielo burbuļu brīvdabas perfomance.

Zasas pagasts

05.05. plkst. 19.00  Zasas kultūras nama amatierkolektīvu koncerts “Labi būt kopā”;
plkst. 22.00 groziņballe kopā ar grupu “Airi”.

09.05. plkst. 14.30 Zasas kultūras namā mūsdienu deju dejotāju satikšanās – sadancošanās Zasā (sadarbībā ar Zasas vidusskolu).
11.05. plkst. 14.00 Zasas kultūras namā Zasas vidusskolas audzēkņu atskaites koncerts (veltīts māmiņu dienai).

 

Izstādes:

24.04.- 10.05. Balto galdautu izstāde Slates sabiedriskajā centrā.

Maijā Kalna bibliotēkā  skatāms Kaspara un Inas Sēļu fotogrāfiju krājums „Jēkabpils novada pagastu sakoptības skate 2017”.

08.05. – 31.05. Kalna bibliotēkā rokdarbnieču pulciņa darbu izstāde.

 

Informāciju par kultūras sarīkojumiem apkopoja Inta Tomāne,
26478498; e-pasts: rubeneskn@jekabpilsnovads.lv

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv