Aicina uz Lielo Talku

Download PDF
Jau šo sestdien, 28. aprīlī, visā Latvijā norisināsies Lielā Talka. Aicinām iedzīvotājus būt atsaucīgiem un aktīvi iesaistīties sev tuvo vietu sakopšanā!

Ābeļu pagastā šogad paredzēts sakopt Brodu ciema teritoriju, Anemones mežu un Ābeļu pamatskolas apkārtni. 30. aprīlī uz zirgu staļļa apkārtnes sakopšanas talku aicina biedrība “Ūsiņš”.
Sestdien Dignājas pagastā tiks kopts Dignājas skolas parks un veselības taka, Meņķa kapu teritorija un Vandānu ciema centrs. 21. aprīlī jau aizvadīta talka Dignājas kapos.
Dunavas pagastā, kopā ar novada administrācijas darbiniekiem, plānots turpināt labiekārtot atpūtas vietu pie Eglainītes Tadenavā, jauniešu atpūtas vietu pie vecās Dunavas skolas un muižas parku Sudrabkalnā.
Kalna pagastā tiks kopta bērzu birztala pie daudzdzīvokļu mājām un Kalna kultūras nama apkārtne Dubultos, Minsteru kapi un Vidsalas ciems. 21. aprīlī talka jau aizvadīta Ūdenānu kapos.
Leimaņu pagastā plānots sakopt Skrīveru ezera krastus un kara upuru piemiņas vietu, teritoriju ap Leimaņu pagasta pārvaldi Mežgalē un kādreizējā Pormaļa veikala apkārtni Leimaņu ciemā.
Rubenes pagastā tiks kopts Slates ciema centrs, Rubeņu pamatskolas dīķis un birztala, ceļmalas ap Rubeņu sporta laukumu, Kaldabruņas skolas apkārtne un Kaldabruņas pilskalns.
Zasas pagastā sakopšanas darbi paredzēti Staģu kapsētā, Zasas muižas parkā, Liepu ciema centrā un pie Zasas baznīcas. Talka jau notikusi Zasas parkā vecās estrādes vietā.
Lielās Talkas koordinators Jēkabpils novada pašvaldībā – Jānis Subatiņš, tel. 29126223.
Papildus informācija: http://talkas.lv/pieteikt-talku/
Jēkabpils novada pašvaldība
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv