Paziņojums par Jēkabpils novada Attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādes uzsākšanu

Jēkabpils novada dome 2018.gada 29.martā pieņēma lēmumu Nr.81 „Par Jēkabpils novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādes uzsākšanu”. Saskaņā ar šo lēmumu ir apstiprināts Programmas izstrādes darba uzdevums, tā izpildes termiņi un izstrādes vadības grupas sastāvs. Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas tiek izstrādāts 7 gadu laika periodam. Attīstības programmas izstrādes uzdevumi: veikt “Jēkabpils … Turpināt lasīt Paziņojums par Jēkabpils novada Attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādes uzsākšanu