Piedalies Jēkabpils novada 2018. gada NVO iniciatīvu konkursā!

Download PDF

Arī šogad nevalstiskajām organizācijām, kas reģistrētas vai veic darbību Jēkabpils novadā, ir iespēja piedalīties iniciatīvu konkursā. Vienam projektam pieejamais līdzfinansējums ir līdz 700 eiro. Kopējā konkursam atvēlētā summa – 5000 eiro.

Konkursa prioritārās jomas šogad ir:

– novada kultūrvēsturiskā mantojuma izzināšana, saglabāšana un interpretācija/nodošana nākamajām paaudzēm mūsdienīgā veidā,

– novada tēla popularizēšana, izmantojot netradicionālas metodes, par godu Latvijas valsts simtgadei,

– mūžizglītības pasākumu īstenošana vietējai sabiedrībai,

– vides labiekārtošanas un brīvā laika pavadīšanas pasākumi,

taču atbalstu var saņemt arī projekti citās jomās, ja vērtēšanas darba grupa tos atzīst par nozīmīgiem novada attīstībā.

Projektu pieteikumus jāiesniedz no 2018. gada 10. aprīļa līdz 11. maijam.

KONKURSA NOLIKUMS

PIETEIKUMA VEIDLAPA

ATSKAITES VEIDLAPA

K.Sēlis

 

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv