Ceļš līdz ES atbalsta pakām

Download PDF

Informējam, ka 2018.gada 27.februārī, valdībā tika pieņemti grozījumi Ministru kabineta noteikumos  Nr.727 “Darbības programmas “Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.-2020. gada plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi.

MK noteikumu grozījumi paredz, ka  Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalstu no šī gada 1.aprīļa papildus varēs saņemt ne tikai trūcīgas  un krīzes situācijā nonākušās personas vai  ģimenēs, bet arī maznodrošinātas personas vai ģimenes, kuru vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz a 188 eiro.

Tajā pašā laikā vienkāršoti Fonda atbalsta komplektu izsniegšanas nosacījumi, svītrojot komplektu saņemšanas biežuma ierobežojumu. Paredzēts, ka turpmāk persona vai ģimene, attiecīgās sociālā dienesta izsniegtās izziņas derīguma termiņa laikā varēs saņemt atsevišķus komplektus vai visu pārtikas, higiēnas un saimniecības preču komplektu skaitu uzreiz, nevis vienu komplektu kalendārā mēneša laikā, kā tas bija noteikts iepriekš.

Pielikumā grafiski attēlota informācija “Ceļš līdz ES atbalsta pakām

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv