Projekta piedāvātās pedagogu profesionālās pilnveides iespējas

Download PDF
Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.2.2./16/I/001”Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros pedagogiem tiek piedāvātas  profesionālās kompetences pilnveides programmas.
Sākumskolas un latviešu valodas skolotājiem būs iespēja apgūt ASV izstrādātu, jaunākās paaudzes lasītprasmes sasniegumu testu DIBELS Next, apgūstot prasmi veikt datu apstrādi, piemērot normatīvu tabulas, veikt rezultātu interpretāciju, izstrādāt atbalsta programmu un veikt lasītprasmes izaugsmes monitoringu.

Savukārt dabaszinību skolotājiem tiek piedāvātas profesionālās kompetences pilnveides iespējas, kas piedāvā inovatīvas zināšanas ķīmijas un vides jomā un iespēju šīs zināšanas praktiski pielietot vispārējās izglītības vidē. Programmas saturs piedāvā apgūt dažādu dabaszinātņu eksperimentu inovatīvas veikšanas iespējas (ūdens, uguns, gaiss, zeme), aptver tādus izpētes objektus kā sāls, koksne, plastmasa, stikls, metāli u.c., kā arī piedāvā inovitātes, kā ieinteresēt skolēnus enerģijas radīšanas jomā(nākotnes enerģijas), papildina zināšanas par sadzīves ķīmiju un tās videi draudzīgu iespēju izmantošana sadzīvē.
Lai nodrošinātu izglītības pakalpojumu daudzveidību,tiek piedāvāta arī iespēja pedagogiem papildināt zināšanas robotikas un elektronikas jomā.
Arī Jēkabpils novada projektā iesaistīto skolu – Rubeņu, Dignājas, Ābeļu pamatskolas un Zasas vidusskolas pedagogi piedalīsies piedāvātajās profesionālās kompetences programmās: 3 pedagogi  papildinās zināšanas ķīmija un vides jomā, 1pedagogs – elektronikas jomā un 7 pedagogi apgūs DIBELS Next testu specifiskajās mācībās.
Pedagogu aktivitāte ir ļoti liela, tāpēc pirmās grupas  uzsākušas mācības jau 16. martā, bet Jēkabpils novada pedagogi visticamāk uzsāks mācības augustā vai septembrī, atkarībā no izvēlētās programmas.
Projekta koordinatore Ilona Kantāne
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv