Leimaņu pagastā tiek veikti pārbūves darbi pašvaldības ceļa posmam

Download PDF

celji

2017. gada nogalē Jēkabpils novada Leimaņu pagastā tika uzsākta pašvaldības ceļa Nr. 6-2 “Vārpiņas – Lapas” pārbūve projekta Nr. 17-05-A00702-000099 “Ceļa Nr. 6-2 “Vārpiņas – Lapas” pārbūve Jēkabpils novada Leimaņu pagastā” ietvaros. Visa ceļa garums ir 6,3 km. Pārbūve norit 3,378 km garumā.

Pārbūves darbi tiek veikti pateicoties projektam, kura kopējās izmaksas sastāda 255681,06 EUR, no kurām pašvaldības līdzfinansējums ir 25568,10 EUR. Ceļa pārbūves darbu veikšana, iepirkumam noslēdzoties, uzticēta SIA “Ošukalns”. Darbu būvuzraudzību objektā veic IK “CB TESTS” – J.Birkavs. Šī gada marta mēnesī tika parakstīts akts par izpildītajiem darbiem par 44480.96 EUR. Pamatā veikta ceļamalu krūmu izciršana, apauguma noņemšana 1271 m³ apjomā, grāvju rakšana 6528 m³ apjomā. Ceļa posmā iebūvētas caurtekas ar kopējo garumu 130 m. Paaugstinoties āra temperatūrai, darbi atjaunojas ar jaunu sparu.

 

Projekta vadītājs, Leimaņu pagasta pārvaldes vadītājs A.Tropiks

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv