Projekta ““Ceļa Nr.2-2 “Kaļvāres purvs – Meņķis” pārbūve Jēkabpils novada Dignājas pagastā” aktualitātes

Download PDF

celji

Jēkabpils novada pašvaldība turpina īstenot projektus ELFLA finansēta pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. Jēkabpils novada Dignājas pagastā projekta Nr.17-05-A00702-000098 „Ceļa Nr. 2-2 „Kaļvāres purvs – Meņķis” pārbūve Jēkabpils novada Dignājas pagastā” ietvaros paredzēts veikt pašvaldības ceļa Nr.2-2 „ Kaļvāres purvs – Meņķis” pārbūvi 2,094 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir 231049,95 EUR, projektu plānots realizēt līdz 2018. gada 30. novembrim.

2017. gada 6. decembrī Jēkabpils novada pašvaldība, pamatojoties uz iepirkuma rezultātiem, noslēdza būvdarbu līgumu ar SIA „Ošukalns” par ceļa Nr. 2-2 „Kaļvāres purvs – Meņķis” pārbūvi Jēkabpils novada Dignājas pagastā. Būvuzraudzību veic SIA „K-RDB” – būvuzraugs Arturs Ivbulis.

2018. gada decembrī jau tika uzsākti darbi pie ceļa pārbūves. Uz ceļa izvietotas ceļa zīmes, notiek grāvju rakšana, caurteku nomaiņa un nobrauktuvju izbūve.

Autovadītājiem jābūt uzmanīgiem un jāievēro noteiktie satiksmes ierobežojumi autoceļa pārbūves laikā.

 

Projekta vadītājs
Jānis Raubiška

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv