Jēkabpils novads un vēl 6 Latvijas pašvaldības iesaistījušās Eiropas projektā, lai stiprinātu darbu ar jaunatni savā novadā

Download PDF

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA), turpinot pagājušajā gadā uzsākto stratēģiskās partnerības projektu „Europe Goes Local: Supporting Youth Work in Municipal Level”, ir uzsākusi īstenot starptautiskas apmācības 4 modeļu ietvaros, iesaistot tajās septiņas Latvijas pašvaldības: Liepājas pilsētas, Viļānu, Beverīnas, Vecumnieku, Valkas, Jēkabpils un Salacgrīvas novadu pašvaldības.

Tā kā atsaucība no pašvaldībām iesaistīties projektā jau otro gadu bija liela, arī šogad JSPA organizēs konferenci, uz kuru aicinās visu Latvijas pašvaldību pārstāvjus, kas ikdienā īsteno jaunatnes politiku. Plānotais pasākuma laiks – maijs.

Projekta „Europe Goes Local: Supporting Youth Work in Municipal Level” mērķis ir sniegt atbalstu darba ar jaunatni pašvaldībās stiprināšanai, attīstīšanai un pilnveidošanai. Projekta laikā katra no iesaistītajām pašvaldībām saņems individuālu atbalstu, kā arī iespēju papildināt savas zināšanas par darbu ar jaunatni starptautiskā dimensijā. Dalībnieki piedalīsies starptautiskā konferencē Portugālē, izzinās mobilā darba ar jaunatni iespējas, kā arī stiprinās savas zināšanas par lobiju darbā ar jaunatni.

Pirmā moduļa apmācības par jaunatnes politikas plānošanu un sasaisti ar citām politikas jomām ir jau notikušas no 28. februāra līdz 2. martam.

“Ir kļuvis skaidrs, ka situācija pašvaldībās ir ļoti dažāda, taču ir arī kopīgas problēmas. Šī nedēļa apmācībās bijusi radošām pārdomām bagāta. Pateicoties apmācībām, esam jau izvirzījuši konkrētus mērķus, ko vēlamies sasniegt, un laiks spert pirmos soļus to virzienā. Liels prieks par satiktajiem projekta partneriem un apmācību vadītājiem. Jūtams liels atbalsts. Arī piesaistītā eksperta sniegtā informācija bija ļoti noderīga, ne tikai darbam ar jaunatni. Jācer, ka projektā uzsākto ceļu izdosies veiksmīgi arī turpināt,” uzreiz pēc apmācībām pirmajos iespaidos dalās Kaspars Sēlis, Jēkabpils novada sabiedrisko attiecību speciālists. Arī viņa kolēģe Jurgita Bareika, Jēkabpils novada Jaunatnes lietu speciāliste, piekrīt, ka šīs apmācības bijušas: “Lielisks tīklošanās pasākums un aizsākums savstarpējai sadarbībai arī turpmāk.”

Jēkabpils pašvaldības mērķis dalībai projektā ir veicināt darba ar jaunatni kvalitātes uzlabošanu Jēkabpils novadā. Projekta ietvaros pašvaldība ir izvirzījusi divas prioritātes: mobilu un efektīvu darbu ar jaunatni visa Jēkabpils novada teritorijā, kā arī jauniešiem saistoša piedāvājuma izstrāde un ieviešana. “No projekta mēs sagaidām atbalstu no dažādu jomu speciālistiem, reālu un konstruktīvu skatījumu no malas, pieredzes apmaiņu ar citiem Latvijas novadiem par to, kā tiek organizēts darbs ar jaunatni tajos,” atzīst J. Bareika. “Jaunatnes lietu speciālista amats Jēkabpils novadā ieviests salīdzinoši nesen, tādēļ šī ir lieliska iespēja smelties iedvesmu jau konkrēta rīcības plāna izstrādei, kā arī saņemt vērtīgus padomus no projekta partneriem,” pauž K. Sēlis.

Šis ir jau otrais gads, kad JSPA īsteno stratēģiskās partnerības projektu „Europe Goes Local: Supporting Youth Work in Municipal Level”. 2017. gadā šī projekta ietvaros atbalsts tika sniegts citām septiņām Latvijas pašvaldībām – Auces novadam, Brocēnu novadam, Dundagas novadam, Kocēnu novadam, Limbažu novadam, Saulkrastu novadam un Valmieras pilsētai.

Minētais stratēģiskās partnerības projekts ilgs līdz 2019. gada pavasarim. JSPA turpinās iesākto darbu, iesaistot aktivitātēs vēl vairāk pašvaldības un jaunatnes jomas ekspertu, lai celtu darba ar jaunatni kvalitāti pašvaldībās.

 

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru

JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.

JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+: Jaunatne darbībā”; Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem “Eurodesk”, eTwinning, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”. Kopējā summa, kas pieejama JSPA administrēto programmu projektu īstenošanai 2018. gadā ir vairāk nekā 6 miljoni eiro.

Papildu informācijai:

Kintija Bulava
Komunikācijas daļas vecākā referente
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Tālr.: 67356247, e-pasts: kintija.bulava@jaunatne.gov.lv

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv