Veltas Mušas dzejas lasījumu pēcpusdiena Leimaņu bibliotēkā

Download PDF
“Es piedzimu, uzaugu, dzīvot man ļauts.
Šai novadā skaistā, par Sēļu zemi ko sauc.”
/Velta Muša/

3. martā Leimaņu bibliotēkā skanēja dziesmas un dzeja, jo radi, draugi, dzejas mīļotāji pulcējās uz pagasta iedzīvotājas Veltas Mušas dzejas lasījumiem „Atmiņu dzīparus kamolā tinot”. Pasākumu organizēja Leimaņu bibliotēka un Tautas nams.

Viena no Veltas mīļākajām nodarbēm ir dzeja, gan dzejas lasīšana, gan dzejas rakstīšana. Gadu gaitā pamazām ir sakrājies liels skaits dzejoļu.. Viņas pūrā ir daudz sirsnīgu rindu par dažādām tēmām, (par skolu, par nacionālajiem partizāniem, dabu, norisēm sabiedrībā u.c.), uzmundrinoši vārdi par mums pašiem aicinot cīnīties par Latviju. Velta ir rakstījusi arī esejas, viena no tādām – par cilvēka mūžu, kurš līdzīgs gadalaikiem. Viņas dzejoļi publicēti žurnālos “Pavards” un “Zintnieks”.
Uz pasākumu tika aicināti bibliotēkas lasītāji, aprūpes nama “Mežvijas” iemītnieki, draugi un radi, visi, kas Veltu pazīst un ciena. Mazmeita Lāsma mūs iepazīstināja ar Veltas dzīves gājumu, ar vaļaspriekiem. Klausījāmies dzejas rindas gan Veltas lasījumā, gan dzejas cienītāju sagatavotajos lasījumos. Pasākumā kopīgi dziedājām dziesmas, apskatījām Veltas rokdarbus, albumu ar otru lielāko vaļasprieku – krāšņajām dālijām. Velta bija iekopusi vairāk kā 130 dāliju šķirņu, kuras iemūžinātas viņas izveidotajā albumā.
Veltu šajā skaistajā dzīves mirklī sveica gan radi, gan draugi, gan biedrības „Akācija Plus” dalībnieces, gan pansijas „Mežvijas” dzejas draugi.
Pasākums bija sirsnīgs, dzeja un dziesmas skāra ikvienu klātesošo.
Sakām paldies Veltai Mušai par iespēju ieklausīties viņas dzejas pūrā!
Līga Lācīte,
Leimaņu bibliotēkas vadītāja
Bibliotēkas arhīva foto
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv