Vokālo ansambļu skate Jēkabpilī

Download PDF
2018. gada 23. februārī plkst. 19.00 Jēkabpils Tautas namā notika vokālo ansambļu skate, kuru rīkoja Jēkabpils novada izglītības un kultūras pārvalde sadarbībā ar Jēkabpils Tautas namu.

Skates mērķis – nodrošināt vokālo ansambļu muzicēšanas tradīcijas saglabāšanu, apzināt kolektīvu kvantitatīvo un kvalitatīvo sastāvu, veicināt kolektīvu māksliniecisko un profesionālo izaugsmi, īpaši sekmējot izpildījumu a capella manierē.

Vokālie ansambļi uzstājās trijās kategorijās: senioru vokālais ansamblis, sieviešu vokālais ansamblis, jauktais vokālais ansamblis. Skatē piedalījās 2 vokālie ansambļi no Aknīstes novada, 4 vokālie ansambļi no Jēkabpils novada, 4 vokālie ansambļi no Krustpils novada, 3 vokālie ansambļi no Salas novada , 1 vokālais ansamblis no Viesītes novada, 2 vokālie ansambļi no Jēkabpils pilsētas Krustpils kultūras nama, 1 vokālais ansamblis no Jēkabpils Valsts ģimnāzijas un 1 vokālais ansamblis no Neretas novada, kopā 18 kolektīvi.
Žūrijas sastāvā: Skaidrīte Pugača – komponiste, mūzikas maģistre, senioru kora “Atvasara” diriģente, Aigars Godiņš – komponists, mūziķis, Oskars Elksnis  – mūziķis. Vērtējot katra kolektīva sniegumu žūrija balstījās uz šādiem kritērijiem-mākslinieciskais sniegums, tehniskais sniegums, vokālā kultūra, stila izjūta un ansambļa kopiespaids. Katru kritēriju vērtēja atsevišķi, piešķirot punktus.
III pakāpes diplomus ieguva:
Salas novada Biržu tautas nama sieviešu vokālais ansamblis “Melodija”. Vadītāja Lienīte Geižāne.Jēkabpils novada Rubenes kultūras nama jauktais vokālais ansamblis “ Āre”. Vadītāja Sandra Radiņa.Jēkabpils novada Ābeļu tautas nama sieviešu vokālais ansamblis “Elēģija”. Vadītāja Anita Gavare. Jēkabpils pilsētas Kultūras pārvaldes Krustpils kultūras nama krievu vokālais ansamblis “ Bariņa”. Vadītāja Olena Agafonova. Jēkabpils novada Ābeļu tautas nama jauktais vokālais ansamblis Tomēr”. Vadītāja Anita Gavare.
II pakāpes diplomus ieguva:
Jēkabpils novada Rubenes kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Kantilēna”. Vadītāja Sandra Radiņa.Viesītes novada Elkšņu kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Tik un tā”. Vadītāja Daira Linarte. Krustpils novada Krustpils pagasta kultūras nama jauktais vokālais ansamblis “Krustpilieši”. Vadītāja Ginta Meņģele, koncertmeistare Gunta Davidovska. Jēkabpils pilsētas Kultūras pārvaldes Krustpils kultūras nama jauktais vokālais ansamblis “Vakarvējš”. Vadītāja Ilze Samule.
I pakāpes diplomus ieguva:
Aknīstes sieviešu vokālais ansamblis “Viotonika”. Vadītāja Viola Jasmane. Krustpils novada Variešu kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Malduguns”. Vadītāja Iveta Bērziņa.Neretas novada Neretas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis Kadence”. Vadītāja Ginta Meņģele, koncertmeistare Gunta Davidovska.Aknīstes novada Gārsenes kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Gārsas”. Vadītāja Madara Ozoliņa, koncertmeistars Elgars Murāns.Krustpils novada Vīpes pagasta sieviešu vokālais ansamblis “Dimda”. Vadītāja Emīlija Balode, koncertmeistare Anita Cinkmane.Krustpils novada Kūku pagasta sieviešu vokālais ansamblis “Minima”. Vadītāja Maija Kondrāte, koncertmeistare Anita Cinkmane.Salas novada Salas pagasta kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Belcanto”. Vadītāja Ruta Jakovļeva, koncertmeistares – Gunta Davidovska, Ligita Tuntule
Augstākās pakāpes diplomus ieguva:
Salas novada Sēlpils kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Lira”. Vadītāja Agnese Levinska.Jēkabpils Valsts ģimnāzijas jauniešu vokālā grupa “Pienāc biežāk”. Vadītāja Sandra Bondare.
Uz II kārtas skati žūrija izvirzīja I un augstākās pakāpes ieguvējus.
Inta Tomāne, Jēkabpils novada izglītības un kultūras pārvaldes speciālistes p.i.
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv