“Izziņas un radošo tehnoloģiju diena mazajiem” Ābeļu pamatskolā un Zasas vidusskolā

Download PDF
21. februārī Ābeļu pamatskolā un Zasas vidusskolā projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros viesojās pasniedzēji no “Mazās brīnumzemes” centra Siguldā.

1.-3. klašu skolēni no Zasas vidusskolas, Dignājas pamatskolas, Dunavas pamatskolas un Ābeļu pamatskolas 2 stundu garas nodarbības laikā iepazina darba pasaules un mazā biznesa pasaules iespējas un izaicinājumus. Nodarbībā skolēni gan klausījās pasniedzējos par arhitektūras, mākslas, programmēšanas, modelisma, animatorikas u.c. jomu profesijām, gan arī radoši darbojās, lai gūtu priekšstatu.

Katram skolēnam tika dota iespēja iejusties darbinieka lomā – darbnīcā viņi apguva maketu būves iemaņas un izveidoja savu mazās pasaules gabaliņu. Piedzīvojuma noslēgumā visi darbi tika savienoti kopā, lai redzētu, cik daudzveidīga un interesanta ir pašu radītā pasaule. Dodoties mājup, izveidotos maketus dalībnieki paņēma līdzi – sava pašvērtējuma celšanai un nākotnes sapņu, prasmju un zināšanu turpmākai iedvesmai.
Anda Jurgeviča, Jēkabpils novada pedagoģe – karjeras konsultante
Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv