Biedrība “Ūdenszīmes” saņem Latvijas Lauksaimniecības universitātes gada balvu “Uzņēmējs nākotnei”

Download PDF
23. februārī LLU Valdekas pilī tika piešķirtas Gada balvas konkursa “Uzņēmējs nākotnei 2017” laureātiem. Klātesot universitātes mācībspēkiem, zinātniekiem un vadībai, tika godināti astoņi uzņēmēji, kuri 2017. gadā, sadarbojoties ar LLU, snieguši būtisku ieguldījumu zinātnē vai atbalstījuši studiju procesu.

“Universitātes darbība ir veiksmīga tad, ja ir savstarpēja saprašanās un sadarbība. Saiknes, kas veidojas universitātē starp studentiem, mācībspēkiem, zinātniekiem un uzņēmējiem, mums ir ļoti svarīgas. Kopā darbojoties, mēs varam sagatavot kvalificētus speciālistus, radīt inovācijas un sasniegumus, kā arī radīt pievienoto vērtību savai valstij,” sveicot konkursam nominētos uzņēmējus, teica LLU rektore Irina Pilvere.
Gada balvas pasākumā tika pasniegtas trīs nominācijās: “Gada ieguldījums biozinātnēs”, “Gada ieguldījums inženierzinātnēs” un “Gada ieguldījums sociālajās zinātnēs”. Katrs nominants saņēma Goda rakstu un piemiņas veltes, savukārt Gada balvas ieguvēji – mākslinieces, LLU lektores Ivandas Spulles-Meieres veidoto statueti.
Nominācijā “Gada ieguldījums biozinātnēs 2017” tika izvirzīti trīs uzņēmumi – akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”, BASF Agro Latvija un SIA “Daile Agro”. Galveno balvu šajā nominācijā ieguva divi uzņēmumi. Akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” saņēma balvu par ieguldījumu mežsaimniecības un meža apsaimniekošanas pētniecībā un augstākajā izglītībā, ko pasākumā Meža fakultātes dekāns Linards Sisenis pasniedza Komunikācijas daļas vadītājam Tomasam Kotovičam. Uzņēmums ir nepārtraukti investējis ražošanā un inovācijās, veicis ilgtermiņa plānošanu, kā rezultātā kļuvis par vadošo nozares spēlētāju Baltijas reģionā. “Mūsu uzņēmums plāno 120 gadus uz priekšu, ko nosaka mežaudžu plāns – ilgākā suga (priede) aug 100 gadus. Šāds plāns dod iespēju pateikt, ka meži vienmēr būs un ka mežaudzes kļūs arvien ražīgākas, pateicoties zinātnieku un mācībspēku darbam,” teica T. Kotovičs, iegūstot gada balvu. Savukārt BASF Agro Latvija balvu uzņēmuma vārdā saņēma tirdzniecības vadītāja Dagnija Hincenberga par ilggadēju sadarbību un ieguldījumu lauksaimniecības pētniecībā un augstākajā izglītībā. Uzņēmums regulāri pasūta izmēģinājumus LLU mācību un pētījumu saimniecībā, uz kuru pamata ļauj studentiem izstrādāt savus noslēguma darbus, kā arī iesaistās semināra “Ražas svētki Vecaucē” organizēšanā.
Nominācijā Gada ieguldījums inženierzinātnēs 2017” tika nominēti Ainavu projektēšanas darbnīca ALPS, SIA “TestDevLab”, SIA “ASTARTE-NAFTA” un SIA “Maiznīca Flora”. Galveno balvu šajā nominācijā ieguva SIA “TestDevLab”, ko pasākumā Informācijas tehnoloģiju fakultātes dekāns Gatis Vītols pasniedza uzņēmuma pārstāvim Kristapam Skutelim. “Mūsu industrijā jaunie speciālisti arvien ir vajadzīgi, jo IT risinājumi tiek izmantoti dažādās nozarēs – lauksaimniecībā, meža nozarē un citur, tāpēc sadarbība ar LLU Informācijas tehnoloģiju fakultāti ir, bija un būs,” teica K. Skutelis, saņemot gada balvu. Savukārt SIA “ASTARTE-NAFTA” uzņēmuma īpašniekam Jānim Anspokam gada balvu pasniedza Tehniskās fakultātes dekāns Ilmārs Dukulis – par ieguldījumu viedo mašīnu un tehnoloģiju pētniecībā un augstākajā izglītībā. Pateicoties uzņēmuma atbalstam, LLU jaunie inženieri ar pašu būvēto pneimobili startēja starptautiskās sacensībās Ungārijā.
Nominācijā “Gada ieguldījums sociālajās zinātnēs 2017” tika nominēta viena organizācija – biedrība “Ūdenszīmes”, kura arī kļuva par galvenās balvas ieguvēju. Balvu biedrības vadītājai Ievai Jātniecei pasniedza Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes dekāne Andra Zvirbule, atzīmējot, ka vasaras skolā, kas norisinājās sadarbībā ar biedrību “Ūdenszīmes” Kaldabruņā, ekonomikas, socioloģijas un vadības zinātņu studenti apguva ne vien dažādu sociālo izpētes metožu pielietojumu, bet arī iepazina lauku vidi un tās cilvēkus. “Visa pamatā ir cilvēki. Ja nav cilvēku, tad nav arī vietas, jo tā attīstās, pateicoties cilvēkiem, kuri “iezīmē” šo vietu kartē. Katram uzņēmumam un katram cilvēkam ir sava vieta,” teica Ekonomikas un sabiedrības fakultātes dekāne A. Zvirbule. “Šodien mēs secinājām, ka mūsu galvenais uzņēmējdarbības produkts ir tieši cilvēciskais siltums un pārliecība par to, ka dzīvot jēgpilni un labi var jebkurā vietā un vecumā. Šis produkts vienmēr būs pasaulē pieprasīts,” teica biedrības “Ūdenszīmes” vadītāja Ieva Jātniece.
Gada balvas “Uzņēmējs nākotnei” mērķis ir izcelt iedvesmojošus piemērus uzņēmējdarbībā, kas ir izcils paraugs sadarbībai ar LLU zinātniekiem, kopīgi radot izcilību pētniecībā un studijās, veicinot attīstību un inovāciju pārnesi uz ražošanu, tā uzlabojot Latvijas konkurētspēju un nodrošinot gudru, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi. Jaunā tradīcija universitātē dibināta 2016. gadā, lai godinātu uzņēmējus Latvijā, kuri sadarbībā ar LLU zinātniekiem kalendārā gada laikā veidojuši inovācijas tautsaimniecības nozaru vajadzībām, snieguši ieguldījumu pētniecībā un/vai studiju procesa nodrošinājumā.
Informācijas avots:
Latvijas Lauksaimniecības universitātes mājaslapa

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv