Ēnu diena Jēkabpils novada skolās

Download PDF

Ēnu diena 2018. gadā norisinājās 14. februārī. Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

Arī Jēkabpils novada skolu jaunieši bija aktīvi ēnotāji. Skolēni no Zasas vidusskolas, Dignājas pamatskolas un Ābeļu pamatskolas bija izvēlējušies ēnot dažādu profesiju pārstāvjus – ugunsdzēsējs, policists, kinologs, ārsta palīgs, elektriķis, SPA speciālists, farmaceits, uzņēmējs, frizieris, apģērba dizaineris, automehāniķis, datorspeciālists, ceļojumu konsultants, karavīrs, virsmežniecības inženieris, pavārs, treneris, multimēdiju speciālists, jaunatnes lietu speciālists, sporta koordinators, pašvaldības izpilddirektors, sabiedrisko attiecību speciālists.
Skolēni bija drosmīgi un ēnot devās uz dažādām Latvijas vietām. Lielākā daļa skolēnu devās pie ēnu devējiem Jēkabpilī, Zasā un Aknīstē – SIA “Marteks”, laikraksts “Brīvā Daugava”, Jēkabpils cietums, Valsts policija, SIA “Latvija Tours”, Sēlijas virsmežniecība, SIA “Jēkabpils Vecpilsētas aptieka”, A/S “Sadales tīkls”, “A fitness”, SIA “Brimela”, SIA “VI&K”, SIA “Oāze”, SIA “Tērē mazāk”, Jēkabpils novada pašvaldība un Krustpils novada pašvaldība. Tālāku ceļu pie ēnu devējiem skolēni mēroja uz Līvānu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Lielvārdes gaisa spēku aviācijas bāzi un pat uz Rīgu, SIA “Taka Spa”.
Kopā ar skolēniem sakām milzīgu paldies ikvienam ēnu devējam par doto iespēju iepazīt profesiju, uzzināt par to vairāk un ielūkoties profesionāļa ikdienā, “pielaikot to” Paldies par atsaucību!
Anda Jurgeviča,
Jēkabpils novada pedagoģe – karjeras konsultante
Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv