Par valsts autoceļu stāvokli Jēkabpils novadā

Download PDF

Jēkabpils novada pašvaldība 2018. gada 15. februārī ir saņēmusi VAS “Latvijas Valsts ceļi” atbildes vēstuli par iespējamo valsts ceļu stāvokļa uzlabošanu Jēkabpils novadā:

Par valsts autoceļiem P72 Ilūkste-Bebrene-Birži un V783 Jēkabpils-Dignāja-Ilūkste

VAS “Latvijas Valsts ceļi” speciālisti ir iepazinušies ar Jūsu [Jēkabpils novada pašvaldības] vēstuli par valsts reģionālo autoceļu P72 Ilūkste-Bebrene-Birži posmā km 31.6-51.7 un valsts vietējo autoceļu V783 Jēkabpils-Dignāja-Ilūkste posmā km 14.3-42.0.

Valsts autoceļu tīklā veicamo darbu programmu izstrādāšana tiek veikta balstoties uz autoceļu tehniskās apsekošanas rezultātiem un satiksmes intensitātes uzskaites datiem, kā arī tiek izvērtēti dati par skolu reformu, iedzīvotāju izvietojumu, elektroenerģijas patēriņu u.c. Katru gadu tiek izvērtēti visi valsts autoceļi, bet programmās tiek iekļauti autoceļi ar sliktāku seguma stāvokli un lielāku satiksmes intensitāti, tādā veidā nodrošinot iespējami lielākam satiksmes dalībnieku skaitam labākus braukšanas apstākļus.

Informējam, ka 2018. gadā plānots veikt divkārtu virsmas apstrādes seguma ieklāšanu valsts vietējā autoceļa V783 Jēkabpils-Dignāja-Ilūkste posmā km 14.3-20.8, bet 2020. gadā plānots divkārtu virsmas apstrādes segumu ieklāt šī autoceļa posmā km 20.8-26.5.

Pašlaik autoceļu nozarei pieejamā finansējuma ietvaros valsts reģionālā autoceļa P72 Ilūkste-Bebrene-Birži posmā km 31.6-51.7 un valsts vietējā autoceļa V783 Jēkabpils-Dignāja-Ilūkste posmā km 26.5-42.0 remontdarbi netiek plānoti. Izstrādājot Valsts autoceļu tīklā veicamo darbu programmas 2019.-2021. gadam, izvērtēsim iespējas tajās iekļaut divkārtu virsmas apstrādes seguma ieklāšanas darbus autoceļu P72 Ilūkste-Bebrene-Birži posmā km 31.6-51.7 un V783 Jēkabpils-Dignāja-Ilūkste posmā km 26.5-42.0.

Līdz iespējai būtiski uzlabot valsts autoceļu P72 Ilūkste-Bebrene-Birži posmā km 31.6-51.7 un V783 Jēkabpils-Dignāja-Ilūkste posmā km 14.3-42.0 stāvokli tiks nodrošināta regulāra autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu izpilde atbilstoši noteiktajai C ikdienas uzturēšana klasei.

VAS “Latvijas Valsts ceļi” valdes priekšsēdētājs J.Lange

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv