15.02.2018. plkst.12.00 plānota ārkārtas domes sēde.

Download PDF

Darba kārtībā 3 jautājumi:

1. Par projekta “Radošie ciemi: tradicionālie festivāli, amatniecība un tautas māksla” izstrādi un iesniegšanu Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 gadam izsludinātajā atklātā projektu konkursā
2. Par projekta “Drošas kaimiņattiecības – drošības līmeņa palielināšana sabiedrībai lauku teritorijās” izstrādi un iesniegšanu Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 gadam izsludinātajā atklātā projektu konkursā
3. Par projekta “Sociālo pakalpojumu pievilcības, pieejamības un kvalitātes paaugstināšana, izmantojot jaunas metodes” izstrādi un iesniegšanu Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 gadam izsludinātajā atklātā projektu konkursā
4. Par finansējumu biedrībai Sporta klubs “Alko Racing Team” sacensību organizēšanai

 

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv