Karjeras izglītība Salas vidusskolā

Ar 2017.gada oktobri Salas vidusskola sāka realizēt Eiropas Savienības fonda projektu Nr.8.3.5./16/I/011 ‘’Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs’’. Sabiedrībā bieži izskan pārdomas, vai skolā ir nepieciešams šāda veida projekts. Mēs Salas vidusskolā domājam, ka katram skolēnam ir jāapzinās, ka pats ir atbildīgs par savas dzīves (karjeras) plānošanu un veidošanu.Tāpēc nepārtraukti jāiegūst informāciju par apkārtējo … Continue reading Karjeras izglītība Salas vidusskolā