Karjeras izglītība Salas vidusskolā

Download PDF

Ar 2017.gada oktobri Salas vidusskola sāka realizēt Eiropas Savienības fonda projektu Nr.8.3.5./16/I/011 ‘’Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs’’. Sabiedrībā bieži izskan pārdomas, vai skolā ir nepieciešams šāda veida projekts.

Mēs Salas vidusskolā domājam, ka katram skolēnam ir jāapzinās, ka pats ir atbildīgs par savas dzīves (karjeras) plānošanu un veidošanu.Tāpēc nepārtraukti jāiegūst informāciju par apkārtējo pasauli, jāanalizē un jālīdzdarbojas, lai atbilstošā brīdī būtu gatavs izvēlēties savu  profesiju, konkrētu darbības jomu.

Projektā tiek iesaistīts ikviens skolas skolēns no 1. līdz 12. klasei. Līdz  šī gada 2. februārim skolā tika realizēti pieci ar karjeru saistīti pasākumi. Divas ar karjeru saistītas mācību ekskursijas un četras lekcijas/nodarbības. Visus pasākumus finansē Eiropas Sociāla fonda projekts, kas skolai un pašvaldībai nav mazsvarīgi.

Taču, bez šī projekta skolā notiek arī citi ar karjeras izglītību saistīti pasākumi, kas ir kļuvuši par tradīciju. Piemēram, ĒNU diena, tikšanās ar sadarbības partneriem, sadarbība ar skolas absolventiem, skolēnu vecākiem, meistar klases, ārpusstundu pasākumi, individuālās sarunas ar vidusskolas posma audzēkņiem par viņu nākotnes perspektīvām.

Skolā ir izstādāta karjeras programma 2017./2018.mācību gada 1. semestrim, pēc kuras realizāciju koordinē skolotāja Dace Tropa. Programma piedāvā daudzveidīgas mācību metodes un darba formas, lai palīdzētu skolēniem iepazīt sevi, savas intereses un stiprās puses, gatavojoties mērķtiecīgai nākotnes karjeras izvēlei.

 

Salas vidusskola

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv