Informācija nodokļu maksātājiem, kuriem nav deklarēta dzīves vieta un nav paziņots nodokļu administrācijai adrese, kurā viņš ir sasniedzams

Dokumentu variet apskatīt šeit