Pārdomu ceļš uz veiksmīgu karjeru

Karjeras  pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Salas vidusskolā 1.februārī notika četras lekcijas 7.klasei par karjeras izglītību.

Lektors Mārtiņš Geida Salas vidusskolā viesojās jau otro reizi. Šī tikšanās bija ļoti interesanta un aizraujoša. Nodarbību mērķis bija skolēnos  viest pārliecību un apzināties savu pašvērtējuma un pašcieņas nozīmīgumu veiksmīgas un stabilas karjeras veidošanas procesā. Karjeras konsultants aicināja diskutēt par tādām tēmām kā darba tirgus aktualitātes un atalgojums, pašvērtējuma un pašcieņas ietekme uz stabilu, veiksmīgu karjeru, kā arī pašcieņas līmeņa izvērtēšana cilvēka ķermeņa valodā, virtuālā tēla salīdzināšana ar tēlu dzīvē, ko par cilvēku liecina viņa ķermeņa valoda un uzvedība. Teorija mijās ar praktiskiem vingrinājumiem pašvērtējuma un pašcieņas uzlabošanai. Valdīja nepiespiesta gaisotne.Jaunieši labprāt piedalījās diskusijā, radoši darbojās un guva gandarījumu par lietderīgi pavadītu pēcpusdienas laiku.

1r 2r 3r

Salas vidusskolas pedagogs
karjeras konsultants
Dace Tropa

Print Friendly, PDF & Email
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv