Notiks Jēkabpils novada iedzīvotāju sanāksmes

Download PDF

2018. gada februāra mēnesī notiks ikgadējās Jēkabpils novada pašvaldības darbinieku tikšanās ar pagastu iedzīvotājiem. Sanāksmju sākumā novada lauku attīstības konsultante stāstīs par izmaiņām nodokļu likumdošanā un šī gada platību maksājumos. Ar novada aktualitātēm, plānotajiem darbiem pagastos un šī gada budžetu iepazīstinās novada domes priekšsēdētājs un pašvaldības izpilddirektors. Sanāksmēs piedalīsies arī pagastu pārvaldnieki, deputāti un, iespēju robežās, citi speciālisti. Tiks sniegtas atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem.

Vadoties pēc internetā veiktās aptaujas, iedzīvotāju sanāksmes šogad notiks šādos laikos:

13. februārī plkst. 10:00 Ābeļu tautas namā un plkst. 14:00 Dignājas pagasta pārvaldes zālē,

14. februārī plkst. 14:00 Dunavas Tradīciju zālē.

21. februārī plkst. 11:00 Rubenes pagasta pārvaldes zālē un plkst 15:00 Zasas kultūras namā.

27. februārī plkst. 10:00 Leimaņu tautas namā un plkst. 13:00 Kalna pagasta kultūras namā.

 Jēkabpils novada pašvaldība

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv