Jēkabpils novada kultūras un sporta pasākumi 2018. gada februārī

Download PDF

Ābeļu pagasts

16.02. plkst. 18.00 Ābeļu Tautas namā lieliska un sirsnīga animācijas filma mazajiem skatītājiem un ģimenēm – “Džungļu patruļa”.

17.02. plkst. 19.00 Ābeļu Tautas namā lieliska garastāvokļa pasākums “Priekā eju pie jums…”. Pašdarbības kolektīvu koncerts.

Plkst. 21.00 balle jautrās noskaņās.

 

Dignājas pagasts

10.02. plkst. 14.00 Dignājas pamatskolā Ziedu balle.

17.02. plkst. 12.00 Dignājas pamatskolā sirsnīga animācijas filma mazajiem skatītājiem un ģimenēm – “Džungļu patruļa”.

 

Dunavas pagasts

 14.02. plkst. 16.00 Dunavas kultūras namā animācijas filma “Džungļu patruļa”.

18.02. plkst. 13.00 Dunavas kultūras namā Zasas amatierteātris ar izrādi “Līnis murdā”. Režisore Solvita Audzīte.

 

Kalna pagasts

09.02. plkst. 12.00 Kalna kultūras namā sveču liešana – “Svečošanās”.

10.02. sporta kompleksā “Pilskalni” LAF Krosa komisijas autokrosa kauss un LAF Folkreisa Ziemas kauss – 5. posms.

17.02. plkst. 20.00 Kalna kultūras namā tematisks pasākums „Lai sirdī būtu prieks” (piedalās novada pašdarbnieki un viesi).

Plkst. 22.00 balle, spēlē Ainārs Lipskis.

25.02. Priekulānu ezerā Zemledus makšķerēšanas sacensības (Sacensības norisināsies tikai ja būs droša ledus kārta).

 

Leimaņu pagasts

07.02. no plkst. 9.00 līdz 15.00 Leimaņu Tautas namā Sveču mēnesim un Mīlētāju dienai veltīta gaismas objektu izgatavošanas darbnīca.

09.02. plkst. 22.00 Leimaņu Tautas namā “Sirds lukturu balle”. Par mūziku rūpēsies “Viesturs & Co”.

16. 02. Leimaņu Tautas namā Zolītes čempionāta 3. posms.

20.02. plkst.14.00 Leimaņu bibliotēkas lasītavā Mežgalē dokumentālās filmas izrāde.

 

Rubenes pagasts

13.02. plkst. 13.00 un plkst. 18.00 Rubenes kultūras namā sirsnīga animācijas filma mazajiem skatītājiem un ģimenēm – “Džungļu patruļa”.

17.02. plkst. 13.00 Rubenes kultūras namā Danskovītes izrāde – komēdija “Ontons i Anne” IX.daļa: “Ontons i saime”. Viesojas Baltinavas amatierteātris “Palādas”.

 

Zasas pagasts

08.02. plkst. 10.00 Zasas kultūras namā leļļu teātra “Tims” muzikāla leļļu izrāde “Vilks, kurš rija grāmatas”.

15.02. plkst. 14.00 Zasas kultūras namā sirsnīga animācijas filma mazajiem skatītājiem un ģimenēm – “Džungļu patruļa”.

17.02. plkst. 19.00 Zasas kultūras namā jauniešu un vidējās paaudzes tautas deju kolektīvu sadancis “Pie Amora”.

24.02. plkst. 19.00 Zasas kultūras namā Zasas vidusskolas 12. klases Žetonvakara izrāde. Plkst. 22.00 balle ar īsto vīru Jāni Krūmiņu no grupas “Apvedceļš” un DJ Gunchs.

24.02. Zasas vidusskolas sporta zālē Ziemas volejbola kauss vīriešu komandām.

02.03. plkst. 15.00 Ambulances ēkas 2. stāvā galda spēļu turnīrs bērniem un jauniešiem – novuss, dambrete un šautriņu mešana. Reģistrēšanās sākot no plkst. 14.30.

09.03. plkst. 14.00 Ambulances ēkas 2. stāvā sapņu ķērāju izgatavošanas radošā darbnīca.

 

Izstādes

Februārī Dunavas bibliotēkas telpās mednieku kolektīva “Dunava” mirkļbilžu fotoprojekcija.

Februārī Leimaņu bibliotēkā Mežgalē izstāde “Jēkabpils novada pagastu sakoptības skate 2017”.

No 07.02 līdz 28.02. Tadenavas bibliotēkā izstāde “Ārijai Elksnei – 90”.

Informāciju par kultūras sarīkojumiem apkopoja Inta Tomāne,
26478498; e-pasts: rubeneskn@jekabpilsnovads.lv

 

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv