J.Akurateram veltīta atmiņu pēcpusdiena „Jaunsudrabiņš ciemos pie Akuratera”

Download PDF
 
15. janvārī Ābeļu pagasta muzejā notika Jāņa Akuratera 142. dzimšanas dienai veltīts pasākums „Jaunsudrabiņš ciemos pie Akuratera.”

Tā kā Jānis Jaunsudrabiņš un Akuraters bija vienaudži un labi pazīstami, protams, Jaunsudrabiņš vēlējās apsveikt Akurateru un „nāca ciemos” nevis tukšām rokām, bet bagātām „dāvanām”: fragmentiem no „Baltās grāmatas”, dzejoļiem.

Atmiņu pēcpusdienas ievadā klātesošie pulcējās Ābeļu pagasta kultūras nama zālē, kur, atceroties pavisam nesen aizvadītos Ziemassvētkus, noskaņas radīšanai nodziedāja vairāk kā simt gadu senu krievu dziesmu „Reiz mežā dzima eglīte” gan krievu, gan latviešu valodā. Un tad tika sirsnīgi sveikta rakstniece Lūcija Ķuzāne viņas pagājušajā 90 gadu jubilejā. Ausma Bērziņa uzsvēra rakstnieces nozīmi Jaunsudrabiņa popularizēšanā, Sēlijas kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā, īpaši atzīmējot rakstnieces bagāto, skaisto, vienkāršo, saprotamo sēlisko valodu. Rakstnieci sveica Ābeļu tautas nama vadītāja Svetlana Koriņeva un bibliotēkas vadītāja Ineta Survillo, pagasta muzeja vadītājs Arnolds Jakubovskis u.c. Pateicības vārdus par Akuratera dzīves un daiļrades izpēti vairāk kā 20 gadu garumā rakstniecei teica pasākuma vadītāja A. Bērziņa. Ābeļu pagastā rakstnieci gaida ar mīlestību kā savējo cilvēku. Klātesošie L. Ķuzāni sveica ar dziesmu „Daudz baltu dieniņu.” Pasākuma turpinājumā visi tika mīļi aicināti uz pagasta muzeju pie tējas galda. A. Bērziņa atmiņu pēcpusdienu atklāja kā pasākumu, kurš notiek Latvijas simtgades zīmē. Akuraters bija viens no Latvijas dibinātājiem, kurš tālajā 1918.gada 18.novembrī kopā ar vēl 37 deputātiem Nacionālajā teātrī lēma par brīvas, neatkarīgas Latvijas dibināšanu. Atbilstoši minētajam notikumam viņa nolasīja Akuratera dzejoli „Novembrī”. Jaunsudrabiņš Latvijas dzimšanas laikā tikko kā bija atgriezies no bēgļu gaitām Kaukāzā un apmeties uz dzīvi Pļaviņās. Pie viņa jaunā ziņa nonāca nedaudz novēloti. Par godu šim nozīmīgajam notikumam Jaunsudrabiņš uzrakstīja dzejoli „Kā zelts”, kuru pasākumā nolasīja Ābeļu tautas nama vadītāja S. Koriņeva. Un tad jau tika vērta vaļā Jaunsudrabiņa „dāvana”, ar kuru ciemiņus iepazīstināja rakstniece L. Ķuzāne un A. Bērziņa. Vispirms stāstījums par „Balto grāmatu”, no kuras tēlojumu „Puika pirtī” nolasīja Dzintra Veigure, turpinājumā Jaunsudrabiņa dzejoļi, kurus izteiksmīgi lasīja pasākuma dalībnieki. Savukārt rakstniece L. Ķuzāne katru dzejoli komentēja, atklājot rakstnieka dzīves nozīmīgākos brīžus, viņa tuvākos cilvēkus un ievadot klātesošos Jaunsudrabiņa pasaulē. 2017. gadā, J.Jaunsudrabiņa 140. gadu atcerē, izdota L. Ķuzānes grāmata „Saule mūžam mana”. Rakstniece ļoti emocionāli, interesanti stāstīja par savu gara darbu, dodot viesiem iespēju izjust tā laika elpu, vidi, kultūru. Atmiņu pēcpusdienas noslēgumā pasākuma apmeklētāji Dzintras Jakubovskas vadībā nodziedāja dziesmu „Nodzisa vakara blāzma” ar Jaunsudrabiņa vārdiem. Rakstnieces stāstījums klātesošajos radīja daudzas pārdomas, kuru apspriešana nerimās vēl ilgi. Paldies visiem pasākuma organizētājiem, paldies rakstniecei L. Ķuzānei un visiem, kas atrada laiku un iespēju apmeklēt šo pasākumu!

 

Anita Žigure

Kaspara Sēļa foto
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv