Veco gadu aizvadot

Download PDF
Reizēm lēnām velkas minūtes, bet gadi skrien. Atkal viens gads aizskrējis kā vējš. Gads šķiet eksistējis tik īsu mirkli, cik sniegpārsliņa uz siltas plaukstas,– nepaspēj īsti papriecāties, un tā jau izkususi. Un esam jau uz jaunā 2018. gada sliekšņa.

Rubenes kultūras namā aizvadītā gada 29. decembrī kopā pulcējās visa lielā pašdarbnieku saime lai atskatītos uz paveikto un sniegtu kopīgu koncertu.
Šajā pasākumā mūs priecēja kultūras nama amatierkolektīvi – 3 vokālie ansambļi, 2 teātri, 2 tautas deju kolektīvi, deju kopa un folkloras kopa, kopā 9 kolektīvi, kuros darbojas mūsu novada un pagasta aktīvākie iedzīvotāji.
Mēs esam bagāti ar radošiem un darbīgiem kolektīviem un to vadītājiem.
Folkloras kopa “Kāre” (vadītāja Inga Krasevska)
Kolektīvam nozīmīgākie notikumi 2017. gadā – piedalīšanās Sēlijas TM svētkos, Latvijas saulgriežos Jūrkalnē, starptautiskajā kapelu festivāla Lietuvā un pie sadarbības partneriem Baltkrievijā Šarkovščinas pašvaldībā ābolu festivālā.
Pagastā dzied lieli, dzied mazi, dzied jauni, kultūras namā darbojas 3 vokālie ansambļi-sieviešu vokālais ansamblis “Kantilēna”, jauktais vokālais ansamblis “Ā’re” un bērnu vokālais ansamblis “Puķuzirņi” (vadītāja Sandra Radiņa). Dziesma atklāj mūsu dvēseles patiesās iespējas. To klausoties jūti, ka esi spējīgs kam cildenam. Kolektīvi ir piedalījušies pasākumos pagastā, ielīgoti tradicionālie Jāņi Slatē, bijuši braucieni uz kaimiņu pašvaldībām. “ Puķuzirņi” gada garumā gatavo dažādas tematiskas dziesmiņas, šogad piedalījās pagasta egles iedegšanā kopā ar folkloras kopu “Kāre” un gatavojas nākošā gada pasākumiem.
Deju kopa “Draiskās Peonijas” (vadītāja Ināra Rudeviča) joprojām ir šarmantas, aktīvas, dzīvespriecīgas un darbojas savā lauciņā. Ir daudz draugu, brauc ciemos un aicina pie sevis ciemiņus. 2017. gada janvārī svinēja apaļu radošās darbības jubileju – 10 gadus.
Jau no senatnes latviešu tautai ir bijušas raksturīgas tautu dejas. Var teikt, ka tās tika dejotas it visur, kur vien bija iespējams izrādīt savu dejotprasmi – mājās, svētkos un svinībās, dažādos pasākumos un draugu lokā.
Šobrīt esam ceļā uz Latvijas simtgades svētkiem un uz Dziesmu un Deju svētkiem 2018. gadā Rīgā un apgūstam repertuāru no deju lieluzveduma “Māras zeme”. Mūsu tautas saknes rodamas daudzu gadsimtu garumā un mēs varam celt nācijas pašapziņu un lepoties ar savas tautas mākslas tradīcijām un bagāto vēsturi. VPDK “Rasa” (vadītāja Inta Tomāne un JDK “Laude” (vadītāja Sandra Vaitķeviča) gatavojas svētkiem apgūstot svētku repertuāru. Aizvadītajā gadā deju kolektīvi piedalījās deju sadančos Viesītē un Zasā, Sēlijas TM svētkos. VPDK “Rasa” piedalījās Latgales deju kolektīvu sadancī Daugavpilī, rudenī viesojās Dvietes KN.
Teātra pulciņš “Dadzīši” (režisore Ilona Kantāne) ir darbīgs, radošs kolektīvs, iesaistās dažādās aktivitātēs. Šogad piedalījās Jēkabpils pilsētas kultūras pārvaldes rīkotajā teātru festivālā “Laipiņa”, kur ieguva Diplomu. Tika vērtēti arī atsevišķu lomu atveidotāji-un no “Dadzīšiem” Armīns Arnts ieguva balvu par aktiermeistarību.
Jau gadu darbojas dramatiskais kolektīvs ar nosaukumu “ Kumode” (režisore Ilona Kantāne). Kā paši aktieri saka “Viena kumodes atvilktne jau piepildīta”. Ir iestudēta un vairākkārt izrādīta Danskovītes izrāde-komēdija “ Tēva meitas”. Teātru skatē Ilona Pūdāne nominēta kā labākā lomas atveidotāja. Arī Māris Liepiņš ir ticis pie balvas. Muzikālajā koncertuzvedumā “ No latviešu kino un teātra “ viņš saņēma Melnās Moņas balvu.
Nākošajā gadā vēlu piepildīt sen lolotos sapņus. Vairāk vēlu kopīgu sadarbību, lai ar labiem darbiem un gaišām domām sagaidītu Latvijas simtgadi. Būsim atvērti visam labajam un ticēsim brīnumiem! Un pāri visam – atcerēsimies būt laimīgi!
Inta Tomāne, Rubenes kultūras nama vadītāja
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv