Paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli

Download PDF

Pašvaldība par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas gadam paziņo maksātājam līdz tā paša gada 15. februārim. Ja maksāšanas paziņojums nav saņemts, lūdzam viena mēneša laikā par to informēt Jēkabpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļu administratori.

! Nekustamā īpašuma nodoklis maksājams reizi ceturksnī – 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī – vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas. Nodokli var nomaksāt arī reizi gadā avansa veidā (t.i. līdz pirmajam samaksas termiņam) atbilstoši likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli 6.panta 3.daļai.

Atgādinām, ka sākot ar 2016.gadu, nekustamā īpašuma nodokli aprēķina pēc speciālās vērtības, ko nosaka Valsts zemes dienests. Speciālo vērtību pašvaldībā iesniedz reizi gadā līdz 10.janvārim un to nemaina, izmainot zemes vienības datus (mainoties platībai, to apmežojot, reģistrējot apgrūtinājumus utt.). Speciālā vērtība pakāpeniski pieaugs katru gadu par 10%, sasniedzot kadastrālo vērtību.

Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu, izmantojot speciālo vērtību, piemēro zemes gabaliem, kuru platība pārsniedz 3,0 ha un kuru lietošanas mērķis ir lauksaimniecības zeme, mežsaimniecības zeme un ūdenssaimniecības zeme.

Informāciju par nekustamo īpašumu kadastrālajām vērtībām un īpašumu datiem Kadastra reģistrā iespējams saņemt portālos www.latvija.lv , izmantojot pakalpojumu „Mani dati kadastrā” un portālā  www.kadastrs.lv, kā arī Valsts zemes dienesta reģionālajā nodaļā.

 

Kur maksāt nekustamā īpašuma nodokli:

-kasēs pagastu pārvaldēs,
-bankā,
-internetbankā,
-pastā,
-portālos www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv

 

! Veicot maksājumu internetbankā, pārliecināties, vai pārskaitījums veikts uz pašvaldības kontiem, kuri norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā.

Maksāšanas mērķī obligāti jānorāda: nodokļa maksātāja personīgā konta zemes/ēkas numuru vai Maksāšanas paziņojuma numuru, vai īpašuma nosaukumu ar kadastra numuru.

! Drošs un ērts veids nomaksāt nodokli ir portālos www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv, kur pieejami pašvaldības banku konti, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija.

!Jēkabpils novada pašvaldība aicina iedzīvotājus saudzēt dabu, taupīt līdzekļus un izmantot mūsdienīgu un ērtu iespēju saņemt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumus elektroniski. Pieteikties tā saņemšanai e-pastā var portālā www.epakalpojumi.lv vai atsūtot savu elektroniskā pasta adresi uz e-pastu: airita.liepina@jekabpilsnovads.lv, vai iesniedzot iesniegumu par maksāšanas paziņojuma saņemšanu uz e-pastu jebkurā Jēkabpils novada pagasta pārvaldē, bibliotēkā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Rubeņos.

 

Airīte Liepiņa,

Jēkabpils novada nekustamā īpašuma

Vecākais nodokļa administrators

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv