Personām ar garīga rakstura traucējumiem nebūs jāveic līdzmaksājumi par deinstitucionalizācijas ietvaros sniegtiem sociāliem pakalpojumiem

Download PDF

Turpmāk personas ar garīga rakstura traucējumiem tiks atbrīvotas no līdzmaksājumiem par sabiedrībā balstītiem sociāliem pakalpojumiem, kuri tiek nodrošināti ar Eiropas Sociālā fonda projektu atbalstu, lai palielinātu kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā pieejamību. Klientu līdzmaksājumu daļas kompensācija būs jāuzņemas pašvaldībai.

To nosaka, otrdien, 9. janvārī, valdības sēdē pieņemtais “Grozījums Ministru kabineta noteikumos “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta””.

Atbrīvojums no samaksas par sabiedrībā balstītiem sociāliem pakalpojumiem būs attiecināms tikai uz projektos iesaistītām personām un laiku periodu, par kuru pašvaldība pieprasa konkrēta sabiedrībā balstīta sociālā pakalpojuma sniegšanas izmaksu kompensāciju no plānošanas reģiona.

Vienlaikus paliek spēkā personas, kas saņem grupu dzīvokļa pakalpojumu, pienākums samaksāt pakalpojuma sniedzējam par dzīvojamās telpas, virtuves un koplietošanas telpu ekspluatāciju.

Labklājības ministrija šādus grozījumus aicināja veikt pēc tam, kad konstatēja, ka atsevišķas pašvaldības, sniedzot dienas aprūpes centra pakalpojumus personām ar garīga rakstura traucējumiem, daļēju samaksu par pakalpojumu pieprasa arī no klienta, lai gan personas līdzmaksājums par pakalpojumu nav ņemts vērā, nosakot pakalpojumu izmaksu standarta likmes. Pakalpojumu izmaksu standarata likmes tiek izmantotas, lai vienkāršotu plānošanas reģionu un pašvaldību izmaksu administrēšanu par faktiski sniegtajiem sabiedrībā balstītiem sociālajiem pakalpojumiem.

Informāciju sagatavoja:

Egils Zariņš, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists, 64331829, egils.zarins@lm.gov.lv

 

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv