Jēkabpils novada kultūras pasākumi 2018.gada janvāri

Download PDF

Ābeļu pagasts

15.01. plkst. 11.00 muzeja telpās J. Akurateram veltīts piemiņas pasākums sadarbībā ar Ābeļu novadpētniecības muzeju.

 

Dignājas pagasts

19.01. plkst. 15.00 Dignājas pamatskolā tematiska pēcpusdienas kopā ar janvāra barikāžu dalībniekiem.

10.02. plkst. 14.00 Dignājas pamatskolā “Ziedu balle”

Dunavas pagasts

17.01. plkst. 12.30 Dunavas skolā- tradīciju zālē tematisks pasākums “ Barikādes pieminot”

 

Kalna pagasts

19.01. plkst. 13.00 kultūras namā janvāra barikāžu dalībniekiem veltīts pasākums

 

Rubenes pagasts

23.01. plkst. 13.00 kultūras namā tematisks pasākums “Patriotisma stunda”, janvāra barikādes pieminot.

20.01. plkst. 12.00 kultūras namā teātru pēcpusdiena. (Piedalās Dvietes KN, Kalna KN, Rubenes KN amatierteātri)

 

Zasas pagasts

27.01. plkst. 19.00 kultūras namā Zasas amatierteātra izrāde “Līnis murdā”. Režisore Solvita Audzīte.

 

Izstādes:

Līdz 08.01.  Rubeņu pagastmājas zālē izstāde “Svecītes māja”

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv