Izsaki savu viedokli par saistošajiem noteikumiem!

Download PDF

Novada iedzīvotājiem ir iespēja izteikt savu viedokli par saistošajiem noteikumiem, kas šobrīd tiek izstrādāti un tiks apstiprināti šā gada 28.decembrī Jēkabpils novada domes sēdē.

Iedzīvotāji līdz šā gada 27.decembra plkst. 16:00 ir aicināti iesniegt savus priekšlikumus par saistošo noteikumu “Par pašvaldības palīdzību audžuģimenei un personai, kura izvērtēta un atzīta ar bāriņtiesas lēmumu, ka viņai ir aizbildņa pienākumu pildīšanai nepieciešamās spējas un īpašības” projektu.

Savus priekšlikumus var iesniegt juriskonsultam Gitai Ločai elektroniski, sūtot pa e-pastu: gita.loca@jekabpilsnovads.lv

<< SAISTOŠO NOTEIKUMU PROJEKTS >>

Jēkabpils novada pašvaldība

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv