Rubeņu bibliotēkai – 70

Download PDF

13. decembris Rubeņu bibliotēkā bija īpaša diena, veltīta bibliotēkas pastāvēšanas nu jau 70 gadiem. Visas dienas garumā apmeklētājiem bija iespēja iepazīt vairāk pašas bibliotēkas darbu un vēsturi.

Diena sākās ar pasaku rītu bērniem – “Mazā sirmā kumeliņā jāj pa ceļu pasaciņa”. Pēc tam sekoja arī radošā darbnīca “Mans apsveikums” un konkurss skolēniem “Atrodi grāmatu”. Pēcpusdienā apmeklētāji varēja skatīt bibliotēkas vadītājas Agras Ozoliņas sagatavotu prezentāciju par bibliotēkas 70 gadu vēsturi un dalīties arī savās atmiņās par bibliotēkā piedzīvoto.

Kopš dibināšanas 1947. gadā līdz pat šim laikam bibliotēka atrodas vienā vietā. Bibliotēkā strādājuši: Heislere Valija (1947. gads), Romza Ārija (1947. – 1954.), Celmiņš Arvīds (1954.), Mimmāne Valija (1955. – 1960.), Māliņa Maija (1960), Valpētere Lucija (1960. – 1961.), Bruņiniece Aina (1961. – 1963.), Vārslavāns Arnolds (1963. – 1968.), Šupeiko L.O (1968. – 1969), Ozoliņa Irēna (1969. – 1973.), Fadejeva Baiba (1973.), Streļuka Ināra (1973. – 1977.) un Ozoliņa Agra (no 1977.).

Bibliotēkā veikta arī automatizācija: 2008. gadā bibliotēka sākusi strādāt ar sistēmu “ALISE”, 2012. gadā pilnībā pabeigts darbs pie elektroniskā kataloga, sakārtota visa grāmatu fonda elektroniskā uzskaite un grāmatvedība; grāmatu izsniegšana un saņemšana notiek elektroniski. Ieviests arī “Trešais tēva dēls” – projekta ietvaros saņemti jauni datori, multifunkcionālās iekārtas, pieslēgts un pieejams arī bezvadu internets.

Bibliotēkā vienmēr notikuši dažāda veida pasākumi: gadskārtu svētku pasākumi, grāmatu apspriešanas, literārās tiesas, mīklu, pasaku un dzejas pēcpusdienas, dažādas izstādes utt. Viesojušies arī dažādi ievērojami cilvēki, piemēram, rakstnieces Anna Skaidrīte Gailīte, Ilze Indrāne un Ingrīda Stroda, dzejnieces Kornēlija Apškrūma un Una Kukle, komponiste Lilita Kauliņa, dziesmu izpildītāja Mētra Kalniņa, Dailes teātra aktrise Lidija Pupure, māksliniece Rasma Bērziņa.

Šobrīd, sadarbībā ar Rubenes pagasta pārvaldi, pagasta pārvaldes zālē līdz 8. janvārim skatāma izstāde “Svecītes māja”.

Paldies bibliotēkas vadītājai par vienmēr laipo attieksmi un ieguldīto darbu bibliotēkas uzturēšanā un attīstībā!

Kaspars Sēlis

Foto: Inga Kliģe

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv