Jēkabpils novada skolēni iepazīst zinātnieku darbu

8. decembrī, Ābeļu pamatskolā, projekta Nr.8.3.5./16/I/011 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, tikās Zasas vidusskolas, Ābeļu pamatskolas, Dignājas pamatskolas un Dunavas pamatskolas 3. līdz 6. klašu skolēni, lai pavadītu pēcpusdienu zinātniskā gaisotnē un uzzinātu sīkāk par zinātnieku/pētnieku profesiju. Pie skolēniem ciemojās Zinātkāres centra “ZINOO Daugavpils” pārstāvji, lai piedalītos diskusijā par zinātniski pētniecisku darbību. … Continue reading Jēkabpils novada skolēni iepazīst zinātnieku darbu