Jēkabpils novada skolēni iepazīst zinātnieku darbu

Download PDF

8. decembrī, Ābeļu pamatskolā, projekta Nr.8.3.5./16/I/011 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, tikās Zasas vidusskolas, Ābeļu pamatskolas, Dignājas pamatskolas un Dunavas pamatskolas 3. līdz 6. klašu skolēni, lai pavadītu pēcpusdienu zinātniskā gaisotnē un uzzinātu sīkāk par zinātnieku/pētnieku profesiju.

Pie skolēniem ciemojās Zinātkāres centra “ZINOO Daugavpils” pārstāvji, lai piedalītos diskusijā par zinātniski pētniecisku darbību. Skolēni ne tikai aizrautīgi diskutēja par to, kur mācās topošie zinātnieki un kādus priekšmetus pastiprināti skolā jāmācās, bet arī vēroja praktisku zinātnieku darbību ikdienā – eksperimentu priekšnesumu ar ūdeni, gaisu un uguni.

Pasākuma gaitā skolēni ieguva jaunas zināšanas, tika aicināti jau tagad padziļinātāk mācīties skolā savas nākotnes vārdā.
Paldies skolām par dalību pasākumā!
Anda Jurgeviča, pedagogs – karjeras konsultants
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv