Lekcija par psihisko veselību un demenci „Mežvijās”

Download PDF

24. novembrī sociālās aprūpes namā „Mežvijas” Leimaņu pagastā norisinājās lekcija par psihiskās veselības saglabāšanu un demenci pieaugušajiem, pasākums tika īstenots projekta Nr.9.2.4.2./16/I/015 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pieejamības uzlabošana Jēkabpils novada pašvaldībā” ietvaros.

Lekciju vadīja psiholoģe Saiva Brūdere – Ruska un iesaistītā mērķu grupa bija pieaugušie. Lekcijas pirmajā daļā tika teorētiski izrunātas dažādas ar psiholoģisko veselību saistītas tēmas, savukārt otrajā daļā psiholoģe mūs iepazīstināja ar „Biodeju”, kas ir unikāla personības attīstības, fiziskās, psihiskās un sociālās veselības pilnveidošanas metode, kuras teorētiskā modeļa pamatā ir ideja par visu dzīvo sistēmu atjaunošanās un pašregulācijas spējām. Metodes mērķis ir uzlabot cilvēku dzīves kvalitāti, mazināt ikdienas stresu, nonākt pie fiziskas un emocionālas labizjūtas un atjaunot pamatuzticēšanās izjūtu pasaulei. Biodanza ir metodes oriģinālnosaukums, kas nozīmē: „Bio” – dzīve, bioloģiska izcelsme, dzīvība, visa kopums un „Danza” – izpausme, kustība ar nozīmi, deja. Biodanza izmanto 4 svarīgas pieejas: kustības, mūziku, emocijas un sadarbību grupā. Darbojoties vienlaicīgi, šie faktori ļauj sasniegt tūlītēju, dziļu un noturīgu efektu.

Lekcijas par psiholoģiskās veselības saglabāšanu norisināsies arī 2018.gadā, lūdzu sekojiet līdzi informācijai par plānotajām veselības veicināšanas un slimību profilakses aktivitātēm.

Projekta vadītāja

Baiba Čākure

Autores foto

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv