Jēkabpils novada skolēni Zasā tiekas ar izaugsmes treneriem

30. novembrī Zasas vidusskolā Eiropas Savienības fonda projekta Nr.8.3.5./16/I/011 ‘’Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs’’ ietvaros norisinājās pasākums “Savas dzīves kapteinis”. Pasākumā tikās četru novada skolu audzēkņi no Zasas vidusskolas, Dignājas, Dunavas un Ābeļu pamatskolām, kopā 29 astoto, devīto un desmito klašu skolēni. Pasākumā skolēni iepazinās ar jauniešu izaugsmes treneriem – koučiem, Vinetu Saulīti … Continue reading Jēkabpils novada skolēni Zasā tiekas ar izaugsmes treneriem