Uzsākts projekts par atbalstu izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Jēkabpils novada pašvaldība 2017. gada 27.oktobrī noslēdza sadarbības līgumu ar Valsts izglītības satura centru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanu līdz 2019. gada 31.augustam. Plānotais īstenojamo projekta darbību kopējais finansējums – 24223.78 eiro. Dalībai projektā ir iesaistītas Ābeļu pamatskola, Dignājas pamatskola, Rubeņu pamatskola. un Zasas vidusskola, lai attīstītu vispārējās … Continue reading Uzsākts projekts par atbalstu izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai